تبلیغات
空手道 گنابادرزم 空手道
Gonabadrazm

مقررات «دوجو» در كاراته

نویسنده: رئیس انجمن دوشنبه 20 دی 1395 ساعت 12:08 نظرات

مقررات «دوجو» در كاراته

 كاراته با تواضع شروع می شود وبا تواضع خاتمه می یابد." سوسای ماس اویاما"
ادامه مطلب

معنی بعضی از اصطلاحات رایج در باشگاه کاراته

نویسنده: رئیس انجمن دوشنبه 20 دی 1395 ساعت 12:03 نظرات
معنی بعضی از اصطلاحات رایج در باشگاه کاراته
ادامه مطلب

نرمش و تمرینات 45 دقیقه ای

نویسنده: رئیس انجمن یکشنبه 19 دی 1395 ساعت 11:41 نظرات
نرمش و تمرینات 45 دقیقه ای
ادامه مطلب
تعداد کل صفحات: 92

گالری تصاویر