تبلیغات
空手道 گنابادرزم 空手道 - مفهوم کیای کشیدن کسب درآمد پاپ آپ مطالب جالب و خواندنی
Gonabadrazm

مفهوم کیای کشیدن

نویسنده: رئیس انجمن سه شنبه 1 آبان 1386 ساعت 11:10 نظرات

مفهوم کیای کشیدن

مفهوم کیای کشیدن
به طور خلاصه باید گفت که کیای فریادی است که از ناحیه ی داخلی شکم و نزدیک به ناف
 نشأت می گیرد و همراه با تخلیه ی نفس است (مانند حالتی که یک اتومبیل را هل می دهیم (.
یک کیای درست دارای خصوصیات زیر است :
1 - ریه و شکم به طور کامل از هوا تخلیه می شود.
2 - ماهیچه های شکم منقبض شده و در مقابل ضربه دارای آمادگی و مقاومت می شوند
3 - فریادی که همراه تخلیه ی هوا ست هیچگونه تأثیر منفی و خراشی به حنجره و گلو وارد نمی کند.
4 - هیچ کلمه ی خاصی تلفظ نمی شود.
در خصوص مورد اخیر یعنی شماره ی 4 ، شنیده می شود که بعضی از کاراته کاهای تازه کار ، خود کلمه ی کیای را با فریاد و صدای بلند اظهار می کنند که کاملا اشتباه است.
در موارد دیگری دیده شده که برخی کاراته کاها از الفاظ خاصی استفاده می کنند که علاوه بر اینکه هدف اصلی کیای را ایفاد نمی کند ، بعضا مضحک نیز می باشد. صداهائی شبیه تیک تیت سیش و نظایر آن.
باید به خاطر داشت که به طور کلی اهدافی که از کیای مد نظر است به شرح ذیل می باشد:
الف - ایجاد ترس و دلهره در حریف
ب - ایجاد روحیه و اعتماد به نفس در خود
ج - آمادگی بدن برای دریافت ضربات احتمالی با آسیب و درد کمتر
د - تقویت تکنیک اجرا شده
در پایان توجه به این تذکر لازم است که کیای به عنوان یک تکنیک محسوب نمی شود بلکه فریادی است که دقیقا همزمان با اجرای تکنیک و با خصوصیاتی که ذکر شد اجرا می گردد و کیای کشیدن زودتر و دیرتر، یعنی قبل و بعد از تکنیک صحیح نیست و خاصیتی ندارد.

گالری تصاویر