تبلیغات
空手道 گنابادرزم 空手道 - شتاب نداشته باشید
Gonabadrazm

شتاب نداشته باشید

نویسنده: رئیس انجمن جمعه 24 تیر 1384 ساعت 02:07 نظرات

من و استاد هان در دفتر كار ایشان مشغول صرف چای بودیم كه پستچی نامه ای از خانواده استاد كه در كره زندگی می كردند، آورد.
از آنجا كه می دانستم استاد مشتاقانه منتظر نامه بود، مكث كوتاهی كردم تا او پاكت نامه را باز كند و نگاهی اجمالی به محتویات آن بیندازد؛ ولی او نامه را كناری گذ اشت و بحث را پی گرفت.
روز بعد به كنترل نفسی كه ایشان داشتند اشاره ای كردم و افزودم:(اگر من جای شما بودم، پاكت نامه را باز می كردم و نامه را می خواندم.)
او جواب داد:(من كاری كردم كه در تنهائی می كردم. پاكت را تا لحظه غلبه بر شتاب خود باز نمی كنم،سپس آن را طوری باز می كنم كه گویی كالایی گرانبها و باارزش در دست دارم.)
من از صحبتهای او در شگفت بودم، اما می دانستم كه قصد تفهیم درسی جدید را به من داشت. سرانجام گفتم:(فایده این كار چیست؟)
او گفت:(كسانی كه در امور جزئی و پیش پا افتاده زندگی از خود صبر  نشان می دهند و خود را كنترل می كنند، در آینده نیز در رویارویی با مسائل بزرگتر و مهمتر از قابلیت مشابهی برخوردار خواهند بود.)

                                             (جو هیامز)

گالری تصاویر