تبلیغات
空手道 گنابادرزم 空手道 - بیست قانون شوتوكان
Gonabadrazm

بیست قانون شوتوكان

نویسنده: دبیر انجمن دوشنبه 13 آذر 1391 ساعت 18:24 نظرات

گیچین فوناكوشی برای كاراته 20 قانون ابداع كرد كه فلسفه شوتوكان در آن نهفته است. به عقیده فوناكوشی هدف و مقصود كاراته تنها در پیروزی و مغلوب كردن نهفته نیست بلكه در به كامل رسانیدن شخصیت كاراته‌كاران است.

این 20 قانون به ترتیب عبارتند از :

1-     كاراته تنها آموزش در دوجو نیست و فراتر از آن است.

2-     فراموش نكنید كاراته با ری (خم شدن برای ادای احترام) شروع و خاتمه می‌یابد.

3-     در كاراته هرگز اول حمله نكنید.

4-     كسی كه كاراته تمرین می‌كند باید جانب عدالت و انصاف را رعایت كند.

5-     اول باید خودتان را بشناسید بعدا می‌توانید دیگران را بشناسید.

6-     پیشرفت روحی در اولویت نسبت به پیشرفت تكنیكی قرار دارد.

7-     ذهن باید آزاد باشد.

8-     بدبختی و بد اقبالی از تنبلی می‌آید.

9-     كاراته یك تمرین برای تمام عمر است.
 

10- كاراته را در تمام كارهای خود وارد كنید.
 

11- كاراته مانند آب جوش است. اگر به آن حرارت ندهید سرد خواهد شد. 

12- فكر نكنید شما ناگزیر به بردن هستید. به این فكر كنید كه نباید چیزی را از دست بدهید.
 

13- تصمیمات خود را بر اساس توانایی رقیب اتخاذ كن.
 

14- همگام با حریف‌تان حركت كنید. 

15- به دست و پاهای حریف‌تان طوری توجه كنید كه انگار یك شمشیر تیز است.
 

16- وقتی منزل را ترك می‌كنی به این فكر كن كه حریفان بی‌شماری منتظر تو هستند. 

17- حالت آماده بودن برای مبتدیان است و بعد از آن فرد در حالت طبیعی قرار می‌گیرد.
 

18- كاتا یك چیز است و درگیر شدن در یك نبرد واقعی یك چیز دیگر.
 

19- فراموش نكنید:  .قوت و ضعف قدرت  .انبساط و انقباض بدن  .كندی و سرعت تكنیك‌ها
 

20- همیشه و هر زمان فكر و تدبیركنید. 


ضمنا Dojo Kun پنج قانون را برای آموزش در مدارس رزمی فهرست كرده است:

-         طلب كمال شخصیت
 

-         با ایمان و با وفا بودن
 

-         تلاش برای برتری
 

-         احترام به دیگران 

-         اجتناب از رفتارهای خشونت‌آمیز

این قوانین معمولا بروی دیوار سالن تمرین نصب می‌شود و در برخی از باشگاه‌های شوتوكان در ابتدا یا پایان هر كلاس برای ایجاد انگیزه و آموزش توسط هنرجویان بصورت حفظ خوانده می‌شود.


برگرفته از سایت رسمی انجمن شوتوكان كاراته ایران

گالری تصاویر