تبلیغات
空手道 گنابادرزم 空手道 - رابطه بدنسازی و انعطاف پذیری
Gonabadrazm

رابطه بدنسازی و انعطاف پذیری

نویسنده: رئیس انجمن سه شنبه 15 فروردین 1385 ساعت 06:04 نظرات
آیا تمرینات بدنسازی با وزنه باعث عدم انعطاف پذیری بدن می شود؟

(افزایش قدرت و حجم عضلات) و (كسب انعطاف بدنی) دو كیفیت متفاوت عضله می باشد و هر دو تمرینات مخصوص به خود دارند. در واقع ورزشكاری كه تنها به یكی از این دو كیفیت عضلانی بپردازد، مسلما با عدم و یا كاهش پیشرفت دیگری دچار می شود. به طور كلی عضلات، استخوانها، غضروف ها و تاندون ها خود محدود كننده های انعطاف بدنی هستند. از طرفی یك ورزشكار هم به انعطاف بدنی و هم به قدرت عضلانی در رشته ورزشی تخصصی اش نیازمند است. بنابراین با تمرینات اصولی بدنسازی می توان هم قدرت و هم انعطاف بدنی را در حد ضرورت آن رشته ورزشی افزایش داد، به طوری كه هر یك نه تنها مانع از پیشرفت یكدیگر بلكه در توسعه و فرآیند بهتر یكدیگر كمك نمایند و ورزشكارانی كه تمرینات پرورش اندام را دنبال می كنند باید توجه داشته باشند كه تمامی گروه های عضلانی تمرین داده شود، زیرا تنها با تقویت یك گروه از عضلات حركت و عملكر سایر عضلات تا حدودی مختل می شود. به طور مثال تقویت عضله دوسر، مخالفش از لحاظ حركاتی عضله سربازویی است این باید با هم تقویت و تمرین داده شوند تا دستها دچار كندی حركت و سفتی عضله نشود و مطلب دیگر اینكه تمرینات بدنسازی برای یك ورزشكاری كه در رشته دیگری فعالیت می كند باید با نرمشها و حركات انعطافی مفاصل توام شود و تنها به یكی از این تمرینات اكتفا نشود تا هم قدرت عضلات و هم انعطاف بدنی در وجود ورزشكار پرورش یابد.

گالری تصاویر