تبلیغات
空手道 گنابادرزم 空手道 - نرمشهای ورزشی
Gonabadrazm

نرمشهای ورزشی

نویسنده: رئیس انجمن سه شنبه 15 فروردین 1385 ساعت 07:04 نظرات

خود را واقع بینانه تجزیه و تحلیل كنید!
بدنها بطور كلی در نرمشهای ورزشی به سه دسته تقسیم می گردند:
1. بدنهای لاغر با استخوان بندی سبك و ریزه، همراه با عضلات (ماهیچه های) ناموزون و...از شكل. اینگونه افراد باید در ورزش و تمرینات نرمشها، زحمات زیاد را متحمل گردند.
2. بدنهای درشت با استخوان بندی درشت، همراه با كرایشهای عمومی بدن بطرف هماهنگ شدن عضلات. اینگونه افراد بخوبی قادر به تمرینات سنگین خواهند بود و غالبا خیلی زود عضلات بدن آنها پدیدار خواهد گشت.
3. بدنهایی با استخوان بندی كاملا متناسب و عالی برای نرمشها، اینگونه افراد با شروع تمرینات خیلی سرسعتر از دسته دومی ها به نتایج لازم در نرمشها خواهند رسید.
اكنون شما باید خود را تجزیه و تحلیل نمائید كه در كدام دسته قرار دارید. اولی یا دومی یا سومی. اگر شما لاغر هستید و عضلات بدن شما بعد از تمرینات مداوم خیلی مشكل پدیدار گشت نگران نباشید. زیرا بعد از مدتی براحتی به این مشكل فائق خواهید گردید به شرط آنكه تمرینات را امیدوارانه دنبال كنید.
این مساله بزرگ را برای همیشه بخاطر بسپارید كه بعضی مواقع در تمرینات با افرادی كه دارای اندامهای درشت و عضلانی هستند مواجه می گردید. این امر باعث نشود كه شما اعتماد به نفس خود را از دست داده و به خود بگوئید: نه! نه! من نمی توانم پیشرفت كنم.
مسائل و مشكلات چه در ورزش و چه در سایر امور زندگانی با اتكا به نفس، امیدوار بودن و برتری ذهنی (غلبه ذهن به جسم) حل خواهد شد. این شما هستید كه باید برتری فكر و ذهن را بر جسم ثابت نمائید.

گالری تصاویر