تبلیغات
空手道 گنابادرزم 空手道 - یك بدنساز چقدر پروتئین باید مصرف كند؟
Gonabadrazm

یك بدنساز چقدر پروتئین باید مصرف كند؟

نویسنده: رئیس انجمن سه شنبه 15 فروردین 1385 ساعت 06:04 نظرات
برای تعیین مقدار پروتئین مورد نیاز هر شخص دو عامل مهم وجود دارد. وزن بدن و مقدار فعالیت جسمانی. این مقدار برای یك فرد طبیعی در حد 376% گرم به ازای هر نیم كیلو یا 36/7 گرم به ازای هر 45 كیلو وزن می باشد. مثلا یك فرد 70 كیلویی، 55 گرم پروتئین نیاز دارد در حالی كه یك شخص 55 كیلویی می تواند با تنها 44 گرم در روز روزگار را بگذراند.
دانشمندان این طور تخمین زده اند كه نیاز یك بدنساز به پروتئین 25 الی 85 درصد بیشتر از بقیه افراد است. بنابراین یك بدنساز 45 كیلویی روزانه به 46 الی 68 گرم پروتئین نیاز دارد و این در حالی است كه نیاز یك بدنساز 55 كیلویی روزانه به 80 گرم می رسد. یك بدنساز 70 كیلویی نیز روزانه به 68 الی 100 گرم پروتئین نیاز خواهد داشت و این مقدار برای بدنساز 90 كیلویی به 91 الی 133 گرم در روز خواهد رسید.
یك راه خوب برای ارتقائ موثر مقدار پروتئین دریافتی بدن، نوشیدن محلولهای پودر پروتئین یا خوردن قرصهای پروتئینی است. قرصها و پودرهای پروتئین برای تقویت قدرت و انرژی تا هر قدر كه دوست داشته باشید بسیار كارآمد هستند.

گالری تصاویر