جمعه 10 خرداد 1392

موارد آزمون کمربند آبی، سبک شوتوکان کاراته

   نوشته شده توسط: دبیر انجمن    نوع مطلب :آزمون ها ،

کمربند آبی کاراته
انتظار میرود کاراته کا (هنرجوی کاراته) هنگام قرار گرفتن در درجه کیو6  (کمربند آبی) ، تا مرحله آماده شدن برای آزمون کمربند بنفش، با تکنیکها و ضرباتی که ذیلاً
ذکر میکنیم آشنا بوده و به خوبی آنها را اجرا، درک و ادا نماید :

کیهون :

دراستقرار زنکوتسوداچی گدان بارای:

چودان اوی زوکی

چودان کیاکوزوکی

سانبان زوکی

جودان اگه اوکه- اوراکن  - گیاکوزوکی

چودان سوتواوده اوکه – امپی – اوراکن

چودان اوچی اوده اوکه – کی زامی زوکی – کیاکوزوکی

شوتو اوکه (کوکوتسو داچی ) کی زاوی گری ناکیته

سوتو شوتو اوچی

گدان بارای - کیاکوزوکی

اجرای تکنیکهای پا در استقرارزنکوتسو داچی کامائه :    

مای گری – مواشی گری

در استقرار کیبا داچی :

یوکو گری که اگه – یوکو گری که کومی

دراستقرارگیباداچی:

یو کو گری که اگه

دراستقرار زنکوتسو داچی کاما ئه:

اوشیرو گری

کاتا:

هیان  یوندان

کومیته :

کیهون ایپون کومیته

 هدف :

     فراگیری صحیح یکسری از تمرینات ( ساباکی ) جابجائه و جا خالی دادن و تسلط در اجرای تکنیکهای اساسی حمله و دفاع .

این نوع مبارزه باعث  مهارت در دانش " روحیه و اگاهی و ساهو( اداب ) و یومی ( قابلیت ادراک ) میشود.

توضیح : برای کمربند ابی  کیهون ایپون کومیته  از شماره 1  الی  16

 طریقه اجرای کیهون ایپون کومیته :

1- دو حریف روبروی یکدیگر قرار گرفته و به یکدگر ادای احترام می کنند

 2- حریف حمله کننده با اجرای گدان بارای به سمت عقب حرکت می کند. 

  3-حمله کننده با اطلاع قبلی حریف اقدام  به حمله مورد نظر می کند.    

  4-دفاع کننده یک گام به طرف عقب بر داشته و دفاع مورد نظر را انجام داده و بلا فاصله    حمله می کند . 

  5- بعد از حمله به استقرار اول بر میگردد.

تذکر : 

حمله کننده با دقت و سرعت بالا و تمرکز مناسب حمله را اغاز می کند و دفاع کننده با خیره سدن به چشم حریف.  تمرکز وبا داشتن ذهنی ارام و هماهنگ به طرف راست یا چپ یا به طرف عقب گام برداشته و دفاع خود را در استقرار مناسب انجام داده و حمله کوبنده و جدی را اجرا می نماید وبه حالت اولیه برمی گردد.


            حمله کننده                                                       دفاع کننده

 

در استقرار زنکتسو داچی .گدان بارای                            هاچی چی د اچی

1_ جودان اوی زوکی                                        جودان اگه اوکه . کیاگوزوکی

2_ جودان اوی زوکی                            جودان تاته شوتو اوکه . جودان شوتو اوچی

3_ جودان اوی زوکی                      سوگومن اوکه .یوکوکری که اگه.یوکوامپی اوچی

4_ جودان اوی زوکی      جودان هاشوجوجی اوکه.مواشی گری.اوشیرومواشی امپی اوچی

5_ جودان اوی زوکی                     جودان اگه اوکه . مای کری . تاته امپی اوچی

6_ چودان اوی زوکی                          جودان سوتو اوده اوکه . کیاگوزوکی

7_ چودان اوی زوکی                           جودان سوتواوده اوکه .یوکوامپی اوچی

8_چودان اوی زوکی            چودان اوچی اوده اوکه.کیزامی زوکی .گیاکوزوکی

9_ چودان اوی زوکی            چودان شوتواوکه کیزامی زوکی گیاکوزوکی

10_ چودان اوی زوکی                چودان هیجی اوکه .اوشیرو مواشی امپی اوچی

11_ ما ی گری                                               گدان بارای گیاکوزوکی

12_ مای گری                                 گیاگو گدان بارای .کی زامی زوکی گیاکوزوکی

13_ ما ی گری                                      گدان جوجی اوکه . شوتو جوجی اوچی

14_ ما ی گری                                                گدان بارای . مای امپی اوچی

15_ ما ی گر ی                                              سوکوی اوکه . گیاکوزوکی

16_ یو کو گری که کومی                            چودان سوتواده اوکه .کیاکوزوکی

17_ یوکو گری که کومی                              چودان هایوان اوکه . هایتو اوچی

18_ یو کو گری که کومی            اوشیرو گدان بارای . یوکو گری که کومی.امپی اوچی                           

19_ مواشی گری                                                هایوان اوکه .گیاکوزوکی        

20_ مواشی گری                                  تاته هی شوتو اوکه .سوئه یوکو امپی اوچی    

21_ مواشی گری                چودان سوتواوده اوکه کی زامی گری . کیاکوزوکی


نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic