جمعه 10 خرداد 1392

موارد آزمون کمربند قهوه ای، سبک شوتوکان کاراته

   نوشته شده توسط: دبیر انجمن    نوع مطلب :آزمون ها ،

کمربند قهوه ای کاراته
انتظار میرود کاراته کا (هنرجوی کاراته) هنگام قرار گرفتن در درجه کیو 3 (کمربند قهوه ای) ، تا مرحله آماده شدن برای آزمون کمربند مشکی دان 1، با تکنیکها و ضرباتی که ذیلاً ذکر میکنیم آشنا بوده و به خوبی آنها را اجرا، درک و ادا نماید :

کیهون :

در استقرار زنکوتسو داچی گدان بارای :

سا نبا ن زوکی (جودان – چودان ) اوی زوکی

چودان گیا کوزوکی

سوتو اوده اوکه – امپی – اوراکن – گیاکوزوکی

اوچی اوده اوکه – مای گری – گدان بارای – گیاکوزوکی

اگه اوکه – اوراکن – گدان بارای – گیاکوزوکی

کی زامی -  مای گری -  مواشی گری

گدان بارای – مای گری – اوی زوکی

سوتو شوتو اوچی – گیاکوزوکی

هایتو اوچی – گیاکوزوکی

شوتو اوکه – کی زامی مای گری – گیاکوزوکی

مای کری – مواشی کری

کی زامی یو کوگری که کومی – اوشیرو گری

 

در استقرار کیبا داچی :

یو کو گری که آگه – یو کو گری که کومی

 

کاتا  :

هیان 1 الی 5 +تکی شودان

 

کومیته

کیهون ایپون کو میته ( هیداری و میگی )

تذکر : 

حمله کننده با دقت و سرعت بالا و تمرکز مناسب حمله را اغاز می کند و دفاع کننده با خیره سدن به چشم حریف .تمرکز وبا داشتن ذهنی ارام و هماهنگ به طرف راست یا چپ یا به طرف عقب گام برداشته و دفاع خود را در استقرار مناسب انجام داده و حمله کوبنده و جدی را اجرا می نماید وبه حالت اولیه برمی گردد.


            حمله کننده                                                       دفاع کننده

 

در استقرار زنکتسو داچی .گدان بارای                            هاچی چی د اچی

1_ جودان اوی زوکی                                        جودان اگه اوکه . کیاگوزوکی

2_ جودان اوی زوکی                            جودان تاته شوتو اوکه . جودان شوتو اوچی

3_ جودان اوی زوکی                      سوگومن اوکه .یوکوکری که اگه.یوکوامپی اوچی

4_ جودان اوی زوکی      جودان هاشوجوجی اوکه.مواشی گری.اوشیرومواشی امپی اوچی

5_ جودان اوی زوکی                     جودان اگه اوکه . مای کری . تاته امپی اوچی

6_ چودان اوی زوکی                          جودان سوتو اوده اوکه . کیاگوزوکی

7_ چودان اوی زوکی                           جودان سوتواوده اوکه .یوکوامپی اوچی

8_چودان اوی زوکی            چودان اوچی اوده اوکه.کیزامی زوکی .گیاکوزوکی

9_ چودان اوی زوکی            چودان شوتواوکه کیزامی زوکی گیاکوزوکی

10_ چودان اوی زوکی                چودان هیجی اوکه .اوشیرو مواشی امپی اوچی

11_ ما ی گری                                               گدان بارای گیاکوزوکی

12_ مای گری                                 گیاگو گدان بارای .کی زامی زوکی گیاکوزوکی

13_ ما ی گری                                      گدان جوجی اوکه . شوتو جوجی اوچی

14_ ما ی گری                                                گدان بارای . مای امپی اوچی

15_ ما ی گر ی                                              سوکوی اوکه . گیاکوزوکی

16_ یو کو گری که کومی                            چودان سوتواده اوکه .کیاکوزوکی

17_ یوکو گری که کومی                              چودان هایوان اوکه . هایتو اوچی

18_ یو کو گری که کومی            اوشیرو گدان بارای . یوکو گری که کومی.امپی اوچی                           

19_ مواشی گری                                                هایوان اوکه .گیاکوزوکی        

20_ مواشی گری                                  تاته هی شوتو اوکه .سوئه یوکو امپی اوچی    

21_ مواشی گری                چودان سوتواوده اوکه کی زامی گری . کیاکوزوکی


نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic