جمعه 10 خرداد 1392

موارد آزمون کمربند مشکی دان1، سبک شوتوکان کاراته

   نوشته شده توسط: دبیر انجمن    نوع مطلب :آزمون ها ،

کمربند مشکی کاراته1
انتظار میرود کاراته کا (هنرجوی کاراته) هنگام قرار گرفتن در درجه دان 1 (کمربند مشکی) ، تا مرحله آماده شدن برای آزمون کمربند مشکی دان 2، با تکنیکها و ضرباتی که ذیلاً ذکر میکنیم آشنا بوده و به خوبی آنها را اجرا، درک و ادا نماید :کیهون :

در استقرار زنکوتسو داچی گدان بارای :   

سا نبا ن زوکی

آگه اوکه – کدان بارای – گیاکوزوکی

 گیا کوزوکی -  سا نبا ن زوکی

سوتو اوده اوکه – امپی – اوراکن – گیاکوزوکی

اوچی اوده اوکه – کی زامی زوکی - مای گری  – گیاکوزوکی

سوتو شوتو اوچی 

مای گری .رن گری

مواشی گری .رن گری

ما ی گری .مواشی گری - کیاکوزوی - گدان بارای

ما ی گر ی .یو کو گری – گیا کوزوکی – کدان بارای

اوشیرو گری – اوراکن - گیاکوزوکی

 

در استقرار کیبا داچی:

یوکو گری که آگه – یوکو گری که کومی

تعا د لی (ماگری – یوکو گری – اوشیروگری )

کیمه وازا : (کیاکوزوکی )

 

کاتا :

شی تی : باسای دای – جیون –کانکو دای – امپی

سن تی : هیان 1 تا 5 +تکی شودان

کومیته :

اوکوری جیو ایپون کومیته      شی تی

جیو کومیته                     سن تی

 

اکوری جیو ایپون کومیته :

این کومیته نیز به گروه یاکوسوکو جیوکومیته تعلق دارد ودنباله روی هدف گروه خود می باشد . لیکن دراین کومیته ابتدا حمله کننده . حرکت حمله ای خود را آغاز می کند و سپس بلا فاصله دست به حمله دوم می زند .که دفاع کننده نیز همزمان در استقرار  آزاد .پس از دفاع اول .حمله متقابل نموده و آنگاه می بایداز نظر ذهنی و فیزیکی آنچنان آمادگی داشته باشد که در هر مکانی هنگام مقابله با حریف پس از دفع حمله دوم وی . برای دومین بار نیز قادر به یک حمله متقابل باشد

ما باید در کومیته واقع بین باشیم. زیرا اغلب چنین شنیده می شود که شکست یک حریف یک ضربه کاراته ممکن می باشد و...... که باید گفت .معمولا برای پیروزی بریک حریف هم سطح خویش ویا بالا تر یک حمله کافی نیست .یلکه احتیاج به تکرار وادامه .حمله دوم نیز می باشد .همین موضوع در دفاع کننده نیز صادق است و وی نباید درمقابله با حریف به یک دفاع در مقابل حمله اول وی اتکاء تمایدوبلکه باید با تکنیک قوی عمل دفاع را انجام داده و پس ازحمله متقابل.آمادگی برای حرکات بعد رانیز داشته باشد.دراینموردماباید به منظور تامین درک بهتر.از حمله بعدی. اهمییت ذانشین وتسلط برنفس راپس ازاجرای حمله متقابل تاکید نمائیم . بنابراین باید به سطحی از توانائی تکنیکی.فکری وفیزیکی مورد نیاز به منظورادامه تکنیکهای حملهی و همچنین تکنیکهای دفاعی. عکس العملها . سرعت اجراء باتمرینات کامل فیزیکی.فکری وکنترل تنفس نائل شویم وبا پشتکار راه ترکیب حملات واستفاده از فنون دفاعی کافی را بیابیم واین مسئله نکته مهم وضروری این  کومیته برای رسیدن به هدفش می باشد .

 

روش اجرای اوکوری جیو ایپون کومیته :

حمله کننده در استقرار آزاد.پس از آگاه نمودن حریف ازنوع حمله وناحیه مورد نظرش در لحظه مناسب با قدرت وسرعت حمله خود را اجرا می کند .وی سعی خواهد نمود باحمله فریبکارانه وگول زننده تعاذل روانی حریفش را برهم زند. دفاع کننیهدر اینحالت بایدسعی نمایدنه حریفش را به بازی بگیرد ونه بازی او گرفته شود بلکه با صبر و آرامش هنگام مقابله جهت ومسیراصلی حمله حریف را پیش بینی نموده ودرآن جهت حرکت دفاعی راانجام دهد . پس ازدفاع حمله کننده اول به محض اجرای حمله متقابل از حریف ودفع ان بایک دید وضعیت حریف را سنجیده واینبار بدون آگاهی دادن به حریف برای دومین بار حمله قدرتمندی را اجرا خواهد نمود. دفاع کننده نیز می باید احساس واقعی تهدید و مورد حمله قرار گرفتن از جانب یک سلاح برنده را داشته باشد وبدون عجله  و بدون ترس با روحیه ای مملواز جنگاوری تا آخرین لحظه به بدن او نزدیک نشده منتظر باشد ودران لحظه حرکت نموده و بدون درنظر گرفتن اینکه حرکتش مورد دفاع حریف قرار می گیرد یا نه.پس از دفع حرکت وی حمله متقابل نماید و آنگاه مجددا به استقرار آزاد خویش باز گردد.

 


نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات