جمعه 10 خرداد 1392

موارد آزمون کمربند مشکی دان 2، سبک شوتوکان کاراته

   نوشته شده توسط: دبیر انجمن    نوع مطلب :آزمون ها ،

2
انتظار میرود کاراته کا (هنرجوی کاراته) هنگام قرار گرفتن در درجه دان 2 (کمربند مشکی) ، تا مرحله آماده شدن برای آزمون کمربند مشکی دان 3، با تکنیکها و ضرباتی که ذیلاً ذکر میکنیم آشنا بوده و به خوبی آنها را اجرا، درک و ادا نماید :


تکنیکها ومراحل اموزش کاراته سبک شوتوکان JKA

آزمون کمر بند مشکی دان 2

کیهون :

حیو نا گامائه :

کی زامی زوکی – مای گری  - جون زوکی

آگه اوکه – مواشی گری – اوراکن – جون زوکی

 

دراستقرار فودوداچی :

چودان زوکی

جوزوکی سانبون :جودان – چودان( زنکوتسوداچی ) چودان

 

دراستقرار داچی شومن ( دستها به طرفین )

مای گری – مواشی گری

مواشی گری – یوکو گری که کومی

 

تعادلی پا: مای گری -  یوکو گری – اوشیروگری

 کیمه وازا : کی زامی زوکی

 

کاتا :

سن تی : باسا دای – جیون – امپی – کانکودای – جیته

شی تی : باسای شو – کانکوشو – گانگاکو – تکی نیدان – هانکتسو

 

کومیته :

اوکوری جیو ایپون کومیته      شی تی

جیو کومیته                     سن تی

 

اکوری جیو ایپون کومیته :

این کومیته نیز به گروه یاکوسوکو جیوکومیته تعلق دارد ودنباله روی هدف گروه خود می باشد . لیکن دراین کومیته ابتدا حمله کننده . حرکت حمله ای خود را آغاز می کند و سپس بلا فاصله دست به حمله دوم می زند .که دفاع کننده نیز همزمان در استقرار  آزاد .پس از دفاع اول .حمله متقابل نموده و آنگاه می بایداز نظر ذهنی و فیزیکی آنچنان آمادگی داشته باشد که در هر مکانی هنگام مقابله با حریف پس از دفع حمله دوم وی . برای دومین بار نیز قادر به یک حمله متقابل باشد

ما باید در کومیته واقع بین باشیم. زیرا اغلب چنین شنیده می شود که شکست یک حریف یک ضربه کاراته ممکن می باشد و...... که باید گفت .معمولا برای پیروزی بریک حریف هم سطح خویش ویا بالا تر یک حمله کافی نیست .یلکه احتیاج به تکرار وادامه .حمله دوم نیز می باشد .همین موضوع در دفاع کننده نیز صادق است و وی نباید درمقابله با حریف به یک دفاع در مقابل حمله اول وی اتکاء تمایدوبلکه باید با تکنیک قوی عمل دفاع را انجام داده و پس ازحمله متقابل.آمادگی برای حرکات بعد رانیز داشته باشد.دراینموردماباید به منظور تامین درک بهتر.از حمله بعدی. اهمییت ذانشین وتسلط برنفس راپس ازاجرای حمله متقابل تاکید نمائیم . بنابراین باید به سطحی از توانائی تکنیکی.فکری وفیزیکی مورد نیاز به منظورادامه تکنیکهای حملهی و همچنین تکنیکهای دفاعی. عکس العملها . سرعت اجراء باتمرینات کامل فیزیکی.فکری وکنترل تنفس نائل شویم وبا پشتکار راه ترکیب حملات واستفاده از فنون دفاعی کافی را بیابیم واین مسئله نکته مهم وضروری این  کومیته برای رسیدن به هدفش می باشد .

 

روش اجرای اوکوری جیو ایپون کومیته :

حمله کننده در استقرار آزاد.پس از آگاه نمودن حریف ازنوع حمله وناحیه مورد نظرش در لحظه مناسب با قدرت وسرعت حمله خود را اجرا می کند .وی سعی خواهد نمود باحمله فریبکارانه وگول زننده تعاذل روانی حریفش را برهم زند. دفاع کننیهدر اینحالت بایدسعی نمایدنه حریفش را به بازی بگیرد ونه بازی او گرفته شود بلکه با صبر و آرامش هنگام مقابله جهت ومسیراصلی حمله حریف را پیش بینی نموده ودرآن جهت حرکت دفاعی راانجام دهد . پس ازدفاع حمله کننده اول به محض اجرای حمله متقابل از حریف ودفع ان بایک دید وضعیت حریف را سنجیده واینبار بدون آگاهی دادن به حریف برای دومین بار حمله قدرتمندی را اجرا خواهد نمود. دفاع کننده نیز می باید احساس واقعی تهدید و مورد حمله قرار گرفتن از جانب یک سلاح برنده را داشته باشد وبدون عجله  و بدون ترس با روحیه ای مملواز جنگاوری تا آخرین لحظه به بدن او نزدیک نشده منتظر باشد ودران لحظه حرکت نموده و بدون درنظر گرفتن اینکه حرکتش مورد دفاع حریف قرار می گیرد یا نه.پس از دفع حرکت وی حمله متقابل نماید و آنگاه مجددا به استقرار آزاد خویش باز گردد.

باپیروی مکرر و خستگی ناپذیر اراین روش وبا کسب این حرکات سرمایه تکنیکی به منظور کارکردن جیو کومیته (مبارزه آزاد )را برای خود فراهم می آورد.


جیو کومیته ( مبارزه آزاد )

دراین روش کومیته وارد مرحله جدیدی می شود که درآن دو حریف مجازند تا آزادانه و بدون آگاه نمودن یکدیگر از تصمیمات حمله ای خود .تکنیکهای مختلف حمله ای  و دفاعی را بهمراه یک روحیه سلحشورانه که حاصل تمرینات روزانه می باشد بکار برند.

کلید تاکتیک این روش .درنظرداشتن قوای تنفسی .روانشناسی وفاصله حریف می باشد.

نکته مهم :

پیروزی در یک مسابقه در کاراته هدف نمی باشد. زیرا هدف واقعی همانا کسب پیروزی بر خود وتسلط بر نفس می باشد وآنهایی که وارد میدان مسابقه می شوندقبل از هر چیز می باید این مسئله را در نظر داشته باشند


نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات