مقدمه

یکی از اهداف فدراسیون کاراته قانونمندی و گسترش فعالیت ها و عملکردها با توجه به اصول صحیح و هدف دار می باشد و حضور فعال و قدرتمند ورزشکاران شایسته این هنر در میادین ملی و بین المللی مستلزم وجود مربیان متخصص و آشنا به روشها و فنون تدریس می باشد این وظیفه ایست بسیار خطیر و حساس ، چرا که پرورش و بالندگی مربیان فدراسیون کاراته سهم بسزائی در بالا بردن آگاهی عمومی و فرهنگ سازی در این زمینه دارد. بدیهی است پرورش مربیان با اخلاق و فنی مطابق با اهداف عالیه فدراسیون کاراته گامی موثر در جهت رشد و اعتلای این ورزش اصیل می باشد.ماده 1 : کمیته مربیان

بند1 : تعریف یکی از کمیته های فدراسیون کاراته می باشد که با کارشناسی و بررسی های دقیق سعی در طراحی و اجرای برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت دربخشهای مختلف مربیگری می نماید.

بند 2: اهداف 

ارتقاء سطح کیفی و کمی کلیه مربیان کاراته 

بند 3: حدود اختیارات و شرح وظایف

تعیین درجات مربیگری .

تعیین سر فصل ها در زمینه کلاسهای مربیگری ( تئوری و عملی ) .

· تعیین شرایط و مدارک لازم برای دریافت احکام مربیگری .

· بررسی شرایط ومدارک قبول شدگان و ارائه به واحد مربوطه جهت صدور احکام مربیگری .

· صدور مجوز جهت برگزاری کلاسهای مربیگری برای استانها و سبکها .

· ارزیابی عملکرد کمیته مربیان استانها .

· برگزاری و یا شرکت در جلسات ، سمینار ها استاژ ها وکلاسهای تئوری و عملی..... ، اعم از داخلی و یا بین المللی که به ارتقاءکمی ،کیفی، تشکیلاتی و اداری مدرسین ،کمیته مربیان ، مربیان تیم ملی و کلیه مربیان( لیگها و باشگاها و....)کمک می کند.

· بررسی و دعوت از بهترین افراد فنی و متخصص داخلی و خارجی جهت آموزش مدرسین و مربیان .

· بررسی و انتخاب افراد فنی و متخصص داخلی جهت آموزش کلاسهای مربیگری .

· انتخاب و اعزام مربیان و یا مدرسین به استاژها و کلاسهای علمی و فنی مربیگری داخلی و یا بین المللی .

· انتخاب و اعزام ناظربه کلاسهای تئوری یا عملی مربیگری ، استاژ ها و باشگاه ها جهت بررسی های کمی و کیفی .

· معرفی مربیان و مدرسین نمونه فدراسیون .

· رسیدگی به شکایات در خصوص مربیان و ارائه نظر کارشناسی به کمیته انظباطی

· حضور در جلسه کمیته انضباطی .

· اجرای حکم کمیته انضباطی .

· ساخت و تولید و استفاده از تجهیزات برنامه های کمک اموزشی ( جزوات ، کتاب، پوستر ، عکس ، فیلم ، برنامه های کامپیوتری و......) .

· ایجاد تسهیلات و امکانات برای مربیان ملی و تیم ملی و ارکان کمیته در حد امکان .

· تهیه آرم و مهر مخصوص کمیته مربیان .

· ارائه تقویم ورزشی سالانه کمیته مربیان .

ماده 2: ارکان و اعضاء کمیته

بند 1: ارکان کمیته

اعضا کمیته مربیان از بین افراد متخصص که دارای توانایی و درجه بالا هستند توسط رئیس فدراسیون منصوب ونسبت به صدور احکام آنان به مدت دوسال اقدام می گردد .

رئیس کمیته از بین اعضاء نایب رئیس و دبیر را جهت تائید و صدور حکم به فدراسیون معرفی می نماید

تعداد کمیته 7 نفر در نظر گرفته شده که از این تعداد 5 نفر از سبکهای wkf و دونفر که الزاماً یک نفر آن خانم می باشد از سبکهای غیر wkf

1. رئیس کمیته

2. نایب رئیس

3. نایب رئیس بانوان 

4. دبیر

5. عضو

6. عضو

7. عضو

1-1 رئیس کمیته

تعریف: به شخصی گفته می شود که مدیریت اصلی کمیته را بعهده دارد

شرح وظایف :

· صدور دستورات لازم با توجه به حدود اختیارات و شرح وظایف کمیته مربیان

· حضور در جلسات فدراسیون

· اداره جلسات کمیته مربیان به نحو شایسته

· ایجادهماهنگی در تصمیمات و مصوبات کمیته

· ارائه عملکرد به رئیس فدراسیون 

2-1- نایب رئیس

تعریف:

شرح وظایف : کلیه امور و وظایف بعد از رئیس کمیته بعهده ایشان می باشد· حضور فعال در جلسات 

· کلیه شرح وظایف رئیس کمیته در غیاب ایشان بر عهده نایب رئیس می باشد

3-1- نایب رئیس بانوان

تعریف:

شرح وظایف : یکی از ارکان اصلی کمیته مربیان بوده وهمچنین مسئول کلیه امور مربیگری دربخش بانوان می باشد.

· مسئول اجرائی کمیته مربیان در امور بانوان می باشد.

· ارائه گزارش کار به کمیته مربیان

· حضور فعال در جلسات 

· کلیه شرح وظایف رئیس کمیته در امور بانوان در غیاب ایشان بر عهده نایب رئیس بانوان می باشد4-1 - دبیر

تعریف:

یکی از ارکان اصلی کمیته می باشد که کلیه امور اداری را بعهده دارد.

شرح وظایف :

· حضور مستمر در کلیه جلسات کمیته

· تنظیم صورتجلسات و ارائه گزارش مکتوب به کمیته

· انجام هماهنگی های لازم جهت برگزاری سمینار هاو کلیه کلاسها

· بررسی کلیه آمار ها و ارائه گزارش به رئیس کمیته

بند2 : اعضاء مدعوکمیته

1. ناظرین 

2. اساتید تربیت مدرس

3. مدرسین

4. بازرسین از اعضای کمیته مربیان 

1-2- ناظرین 

شرایط و نحوه انتصاب :

افرادی که دارای تجربه و سابقه مربیگری می باشند از سوی کمیته انتخاب می گردند . ناظرین و یا بازرسین براساس ضوابط وبا صلاحدید کمیته ،از ارکان یا اعضاء مدعو انتخاب میشوند.

شرح وظایف ناظر : 

· نظارت بر کلاسها و نحوه آزمون عملی سبکها ،استانها و فدراسیون

· نظارت بر کلاسها و نحوه آزمون تئوری سبکها ،استانها و فدراسیون

· تهیه گزارش و ارزیابی نحوه برگزاری کلاسها

· ارائه و جمع آوری فرم های ارزشیابی کلاسها از شرکت کنندگان

· تائید صحت برگزاری کلاسها و نتایج آزمون 

شرح وظایف بازرس : که از ارکان اصلی کمیته مربیان می باشد. 

· نظارت بر مربیان و نحوه تدریس .

· تهیه گزارش و ارزیابی نحوه تدریس مربیان .

· تهیه گزارش و ارزیابی نحوه تدریس مربیانی که از آنها شکایت شده .

· بازدید ونظارت از نحوه عملکرد

2-2 -اساتید تربیت مدرس 

الف - اساتید تربیت مدرس تئوری

شرایط و نحوه انتصاب:

بنا به پیشنهاد اعضا کمیته از اساتید تربیت بدنی انتخاب و انتصاب می گردد.

شرح وظایف :

· تهیه و تدوین عناوین و موضوعات مورد تدریس 

· آموزش عناوین تائید شده

· بررسی و ارزشیابی موارد تدریس شده در کلاس تربیت مدرس 

ب- اساتید تربیت مدرس عملی

شرایط و نحوه انتصاب:

ازمیان مربیان مجرب داخلی یاخارجی باتائید کمیته مربیان انتخاب می گردد. 

شرح وظایف 

· مشاوره موضوع مورد تدریس در کلاس

· آموزش موارد فنی مورد تائید

· ارزیابی موارد فنی تدریس شده و گزارش آن به کمیته

3-2 – مدرسین دوره های مربیگری

الف : مدرسین تئوری

شرایط و نحوه انتصاب:

· از میا ن افراد واجد شرایط انتخاب می گردد

· داشتن حد اقل تحصیلات آکادمیک تربیت بدنی 

· گذراندن دوره های تربیت مدرس

· افراد کاراته کا در اولویت می باشند

شرح وظایف:

· آموزش در کلاسهای مقرر شده از سوی کمیته

· تدریس طرح درس تعیین شده 

· ارائه نتایج آزمون به ناظرین 

· همکاری مستمر با کمیته مربیان

· حضور در سمینار های آموزشی مربوطه

· شرکت درکلیه جلسات مربوط به مدرسین

ب : مدرسین عملی

. شرایط و نحوه انتصاب 

از میا ن افراد واجد شرایط انتخاب می گردد

شرایط مدرس عملی درجه 3 ( مدرسین سبکها )

· داشتن حد اقل درجه 2 مربیگری فدراسیونی

· داشتن حد اقل دان 3 به بالا برای بانوان ودان 4 به بالا برای آقایان

شرایط مدرسین عملی درجه 2و1 (مدرسین فدراسیون )

· داشتن مربیگری درجه 1(برای تدریس درجه 1 حداقل باسنوات 3 سال) 

· داشتن دان 4 به بالا برای بانوان ودان 5 به بالا برای آقایان شرح وظایف:

· آموزش در کلاسهای مقرر شده از سوی کمیته

· تدریس طرح درس تعین شده 

· ارائه نتایج آزمون به ناظرین

· همکاری مستمر با کمیته مربیان

· حضور در سمینار های آموزشی مربوطه

· شرکت درکلیه جلسات مربوط به مدرسینماده 3: درجات 

بر اساس مفاد آئین نامه سازمان تربیت بدنی سطوح درجات مربیگری به ترتیب ذیل می باشد.

· درجه3 ملی

· درجه 2 ملی

· در جه 1 ملی

· درجه ممتاز ملی

· درجه بین المللیماده 4 :شرایط قبولی در آزمونها

· نمره قبولی در دروس تئوری در کلیه درجات حداقل 12 می باشد.

· نمره قبولی در دروس عملی در کلیه درجات حد اقل 14 می باشد.

· اگر داوطلبی در آزمون تئوری مربیگری درجه 3 حد اکثر نمره قبولی را در یک درس کسب نکرد در آزمون بعدی فقط آن یک درس را امتحان می دهد. ( فقط درجه 3 )

· اعتبار دفترچه و احکام مربیگری از تاریخ صدور3 سال می باشد .

· تمدید اعتبار احکام و دفترچه منوط به گذراندن کلاسهای مربیگری عملی فدراسیون( یک دوره در سال) وسبک ( یک دوره در سال) اجباری است و سمینارها ودوره های استان وکشوری و بین المللی که تعداد آن بنا به صلاح کمیته مربیان می تواند تغییر نماید .

ماده 5: احکام مربیگری و صدور آنها

· فدراسیون کاراته برای هرنفر که در کلاسها ی مربیگری شرکت نماید و در آزمونهای مربوطه قبول گردد حکم مربیگری به امضای رئیس فدراسیون و معاونت فنی سازمان تربیت بدنی صادر می نماید .

· در صورت مفقود شدن حکم مربیگری المثنی صادر میگردد· کسب احکام مربیگری به ترتیب درجات 3 و 2و 1 و ممتاز ملی و بین المللی می باشد

ماده 6: دروس

· دروس به دو دسته تئوری و عملی تقسیم می گردد 

· مواد دروس تئوری مطابق باآئین نامه مربیگری وسازمان تربیت بدنی می باشد. 

بند 1: دروس تئوری

درجه 3 

درجه 2

درجه 1 

درجه ممتاز 

بند 2: دروس عملی

1- درجه 3 حداقل 30 ساعت (سه روز) 

گذراندن دوره های عملی فدراسیون در صورت صلاح دید کمیته مربیان و قبولی در آزمونهای مربوطه 

گذراندن دوره های عملی سبک طبق سر فصل های ذیل و قبولی در آزمونهای مربوطه 

1. تاریخچه کاراته و سبک مربوطه

2. توضیح نوع سیستم سبک

3. اصول نرمشها ( آماده سازی قبل از تمرین )

4. آموزش کیهون تکنیکهای پایه

5. آموزش داچی ها

6. آموزش کاتاهای پایه و نیمه پیشرفته

7. آموزش کومیته های قراردادی (آماده سازی برای کومیته)

درجه 2 حداقل 30 ساعت (سه روز)

شرکت در دوره های عملی فدراسیون و قبولی در آزمونهای مربوطه 

1. شی تی کاتا سبک مربوطه

2. کیهون های ترکیبی ( کاتا و کومیته )

3. تاکتیکهای پایه در کومیته

4. کاتا های پیشرفته 

5. تمرین های آمادگی جسمانی کاراته 

2- درجه 1 حداقل 30 ساعت (سه روز)

شرکت دردوره عملی فدراسیون وقبولی درآزمون های مربوطه 

1- شی تی کاتا غیر از سبک خود

2- کاتای پیشرفته 

3- کیهون های پیشرفته کاتا و کومیته(قهرمانی)

4- تمرین های آمادگی های جسمانی

3-درجه ممتاز ملی : دوره های این سطح فقط بصورت عملی برگزار می گردد و موارد تدریس در این کلاسها بصورت تخصصی می باشد

4-درجه بین المللی : دوره های این سطح فقط بصورت عملی توسط مدرس بین المللی تدریس می گردد و موارد تدریس در این کلاسها بصورت تخصصی می باشد

تذکر: 

ماده 7: شرایط و نحوه برگزاری کلاسها

1. سبکها طبق ضوابط و تقویم ورزشی می توانند مجوز برگزاری کلاسهای عملی درجه 3 را دریافت نمایند.( دو بار در سال)

2. استانها طبق ضوابط و تقویم ورزشی می توانند مجوز کلاسهای تئوری درجه 3 رادریافت نمایند.( دوبار درسال)

3. کلاسهای درجه دو را فقط کمیته مربیان فدراسیون بصورت نیمه متمرکز برگزار می نماید.

4. کلاسهای درجه یک را فقط کمیته مربیان فدراسیون بصورت متمرکز برگزار می نماید.

5. حضور ناظرکمیته مربیان فدراسیون کاراته در کلیه کلاسهای مربیگری (تئوری و عملی ) در کلیه درجات الزامی است در غیر این صورت کلاس برگزار شده باطل می گردد.

6. مدرس کلیه کلاسها بجز کلاسهای عملی سبکی( درجه 3 ) می بایست به تائید کمیته مربیان فدراسیون برسد.

7. درخواست می بایست حد اقل دو ماه قبل از تاریخ برگزاری کلاسها به کمیته ارائه گردد.

8. حد اقل تعداد شرکت کنندگان جهت دریافت مجوز برگزاری کلاس مربیگری حد اقل 25 نفر باشد .

9. متقاضی می بایست فرم درخواست برگزاری کلاس مربیگری (شماره 1) را تکمیل نموده و به کمیته مربیان ارائه نماید

10. کمیته مربیان همراه صدور مجوز، مدرسین و ناظر مربوطه را تعیین نموده و به هیئت آن استان اعلام می نماید. 

11. حضور داو طلبین در کلیه کلاسهای مربیگری الزامی می باشد

ماده 8: شرایط و مدارک دریافت احکام مربیگری 

· افرادی که متقاضی تدریس کاراته می باشند وتمایل دارند در امر مربیگری فعالیت نمایند می بایست حتما حکم مربی گری را دریافت نمایند لذا تدریس کاراته بدون داشتن حکم مربیگری خلاف محسوب می شود و فرد خاطی تحت پیگرد قانونی می باشد

· متقاضی هر درجه می بایست درکلیه کلاسهای تعریف شده در آن درجه را شرکت نماید و پس از قبولی در آزمونهای مربوطه می تواند حکم مربیگری آن را از فدراسیون کاراته دریافت نمایند

· کلیه کاراته کاران می توانند در کلاس مربیگری تئوری و عملی درجه 3 شرکت نمایند و تنها افرادی می توانند حکم مربیگری درجه 3 را دریافت نمایند که حائز شرایط باشند . 

· کسانی که در هنر های رزمی دیگر و سایر رشته های ورزشی دارای کارت مربیگری درجه 3 و 2 و1 می باشند ضمن داشتن شرایط اختصاصی درجه مربیگری کاراته نسبت به شرکت در کلاس عملی سبک مربوطه و فدراسیون اقدام نمایند .

· کسانی که دروس تئوری را در استانها می گذرانند می بایست اصل ریز نمرات خود را که به تائید و امضاء مدرسین و هیئت رسیده است به فدراسیون ارسال گردد .

· مدرک مربیگری براساس سبک متقاضی صادر خواهد شد( تاریخ دوره عملی ، در حکم مربیگری ملاک و درج می گردد).

· تاریخ دوره حکم مربیگری بر اساس دوره مربیگری عملی صادر خواهد شد.

· جمع روزهای دوره مربیگری تئوری و عملی، مدت گذراندن دوره در احکام مربیگری خواهد بود.

· اعتبار نمرات تئوری سه سال می باشد.

· اعتبار مدرک عملی 6 ماه می باشد.

· احکام یا نمرات مربیگری عملی سبکی در صورتی اعتبار دارد که متقاضی در سبک خود گذرانده باشد.

تبصره : در صورتی که کلاسهای عملی با حضورمدرسین بین المللی از سبکهای مختلف برگزار گرددمورد قبول می باشد .

· جهت تمدید اعتبار حکم و دفترچه می بایست برای هر سال یک حکم عملی سبکی و یک حکم عملی فدراسیون الزامی است.

· کمیته مربیان جهت تمدید اعتبار حکم و دفترچه با صلاح دید خود می تواند تعداد دوره های لازم.

· نحوه 1-6- درجه 3

· حد اقل سن22 سال برای خانمها و آقایان

· کپی مدرک حداقل دان 2 یک برگ

· عکس 3× 4 دو قطعه

· کپی شناسنامه یک برگ

· کپی بیمه ورزشی سال جاری یک برگ

· کپی کارت پایان خدمت(آقایان) یک برگ

· گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویی در صورت امکان یک برگ 

· کپی کارت ملی یک برگ

· کپی مدرک تحصیلی حد اقل دیپلم یک برگ

· کپی مدرک عملی سبک ( حد اکثر شش ماه اعتبار ) 

· اصل فیش واریزی

· اصل نمرات تئوری ( حد اکثر دوازده ماه اعتبار )

تبصره : در مراکز استان سن آقایان و بانوان یکسان و در سایر شهرستانها با پیشنهاد رئیس هیئت و تائید رئیس فدراسیون قابل تغییر است.

2-6- درجه 2حد اقل سن برای آقایان و بانوان 25 سال 

1. سنوات از درجه سه به دو حد اقل 3 سال

2. کپی مدرک حداقل دان 3 یک برگ

3. عکس 3× 4 دو قطعه

4. کپی شناسنامه یک برگ

5. کپی بیمه ورزشی سال جاری یک برگ

6. کپی کارت پایان خدمت(آقایان) یک برگ

7. گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویی در صورت امکان یک برگ

8. کپی کارت ملی یک برگ

9. کپی مدرک تحصیلی حد اقل دیپلم یک برگ

10. کپی مدرک عملی سبک برای هر سال سنوات یک حکم حد اقل سه برگ

11. گواهی شرکت در کلاس عملی فدراسیون یک برگ حداقل 6 ماه اعتبار 

12. اصل فیش واریزی

13. اصل نمرات تئوری

14. گواهی فعالیت مربیگری از باشگاهای معتبرحد اقل شش ماه بدون وقفه 

3-6- درجه 1حد اقل سن برای آقایان و بانوان 29 

1. سنوات از درجه دو به یک حد اقل 4 سال

2. کپی مدرک حداقل دان 4 یک برگ

3. عکس 3× 4 دو قطعه

4. کپی شناسنامه یک برگ

5. کپی بیمه ورزشی سال جاری یک برگ

6. کپی کارت پایان خدمت(آقایان) یک برگ

7. گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویی در صورت امکان یک برگ

8. کپی کارت ملی یک برگ

9. کپی مدرک تحصیلی حداقل دیپلم یک برگ

10. کپی مدرک عملی سبک برای هر سال سنوات یک حکم چهار برگ

11. گواهی شرکت در کلاس عملی فدراسیون یک برگ حداقل 6 ماه اعتبار 

12. اصل فیش واریزی

13. اصل نمرات تئوری

14. گواهی فعالیت مربیگری از باشگاههای معتبر حداقل دو سال 4-6- درجه ممتازحد اقل سن برای آقایان و بانوان 33 سال 

1. سنوات از درجه یک به ممتاز حد اقل 4 سال

2. کپی مدرک حداقل دان 4 یک برگ

3. عکس 3× 4 دو قطعه

4. کپی شناسنامه یک برگ

5. کپی بیمه ورزشی سال جاری یک برگ

6. کپی کارت پایان خدمت(آقایان) یک برگ

7. گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویی در صورت امکان یک برگ

8. کپی کارت ملی یک برگ

9. کپی مدرک تحصیلی حداقل لیسانس یک برگ

10. کپی مدرک عملی سبک برای هر سال سنوات یک حکم چهار برگ

11. گواهی شرکت در کلاس عملی فدراسیون یک برگ حداقل 6 ماه اعتبار 

12. اصل فیش واریزی

13. اصل نمرات تئوری

14. گواهی فعالیت مربیگری از باشگاههای معتبرحد اقل دو سال ماده 9 : تسهیلات

بند 1 : مربیان و اعضاء تیم ملی

تعریف: به مربیان و اعضاء تیم های ملی فدراسیون کاراته گفته می شود که حد اقل یک دوره کامل از اردو و اعزام تیم ملی را در سنوات خود داشته باشد . 

نوع و نحوه تسهیلات : معاف از حضور در دوره های عملی و تئوری درجه سه 

بند 2 : فارغ التحصیلان رشته تربیت بدنی 

نوع و نحوه تسهیلات: فارغ التحصیلان رشته تربیت بدنی با ارائه مدرک فارغ التحصیلی کاردانی معاف از گذراندن دروس تئوری درجه سه و کارشناسی معاف از گذراندن دروس تئوری مربیگری درجه 2 و 1 می باشند. 

بند 3 : مربیان خارج از کشور

تعریف: کلیه مربیان تیم های ملی خارج از کشور (مورد تائیدیه اشتغال به مربیگری از فدراسیون کاراته از کشور مذکور)

نوع و نحوه تسهیلات: تعیین سطوح مربیگری با بررسی و تصمیم کمیته مربیان .
ماده 10: مالی برابر آیین نامه مالی فدراسیون می باشد

- کلیه موارد پیش بینی نشده درآیین نامه درجلسه کمیته مربیان بررسی وتصمیم گیری می شود. 

کمبته مربیان هر زمان که صلاح بداند این آئین نامه را تغییر و جهت تصویب به فدراسیون ارائه خواهد نمود 

این آئین نامه با 10 ماده توسط کمیته مربیان تهیه و تنظیم گردیده است و از تاریخ 1/2/88 برای کلیه کاراته کا ها و سبکها و هیئتهای تابعه و سازمانها و ارگانها لازم الاجرا می باشد.


نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic