شنبه 30 فروردین 1393

آموزش برخی اصطلاحات مفید و كاربردی كیوكوشین كاراته

   نوشته شده توسط: رئیس انجمن    

برخی اصطلاحات مفید و كاربردی كیوكوشین كاراته در ادامه مطلب

آگه : بالا رونده   ـ  ایبوکی : یک طریحرکت  ـ  اوسایی : فشاری  ـاوچی : پیچشی (دورانی)  ـ  اوشیرو : پشت  ـ  اورانوکاتا : اجرای کاتا برعکس  ـ  آته : ضربه  ـ  اوکمی : افت  ـ  اوروشی : بالا به پایین (پرشی)  ـ  آشی بارای : درو کردن پا  ـ  بودوکا : فرد رزمی کار  ـ  بارای : منحرف کردن  ( درو قه تنفس  ـ  اری : یقه  ـ  اوی : در کردن )  ـ  بوکاتا : کاتای چوب  ـ  تایکیوکو : اسم کاتا ( اولین دوره کاتا )  ـ تاته : بلند شوید  ـ  توبی : پرش  ( پرنده )  ـ  تمشی واری : شکستن اجسام سخت  ـ  جوکای : به صف شدن  ـ  جونسوکی : مشت زدن پرتابی به پهلو  ـ  اوکه : دفاع  ـ  آمبوسن : مسیر حرکت در کاتا  ـ  اوبی : کمربند کاراته  ـ  اوس : تواضع ( فروتنی )  ـ  اوچی : از داخل  ـ  اورا : برعکس  ـ  اسکوات : نشستن و بلند شدن  ـ  اوشی : هل دادن  ـ  آته وازا : تکنیکهای ضربه زدن  ـ  اوندو : نرمش ( تمرین )  ـ  آگورا : نشستن چهار زانو  ـ  بودو : رزمی ( جنگی )  ـ  بودوکان : محل تمرین ورزشهای رزمی  ـ  بو : چوب  ـ  پینان : فکر صلح آمیز  ـ  تاته : عمود  ـ  تنشو : گردش دستها  ـ  تسوکی : مستقیم  ـ  تاتمی : محل تمرین یا مبارزه  ـ  جی یو( جی ـ جوجی ) : ضربدری  ـ  جوشین : مرکز ثقل بدن  ـ  دان : درجه کمربند سیاه  ـ  دشی : مرید  ـ  ری : احترام  ـ  سای : یکی از ادوات رزمی  ـ  سوشی هو : یکی از کاتاهای کیوکوشین  ـ  ساگات : عقب بکش  ـ  سوری : مرغ ماهیخوار  ـ  سوکویی : کششی  ـ  سایو : پهلو  ـ  شومن : روبرو  ـ  شیتا : پایین  ـ  شی هون : چهار ضربه ای  ـ  شودان : دان یک  ـ  گامائیته : گارد گرفتن  ـ  کاکه : قلاب  ـ    کیای : فریاد  ـ  کیمه : قدرت  ـ  کیو : کلاس  ـ  کاراته کا : محصل کاراته  ـ  کاتاچی : تمرین کاتا  ـ  کو ( اوشیرو) : عقب  ـ  کیهون داچی : ایستادنهای کلاسیک  ـ  کو کیو : تنفس  ـ  کازوئرو : بشمارید  ـ  کومی : فشاری  ـ  دوجو : باشگاه  ـ  ذن : تمرکز  ـ  ریو : سبک  ـ  سوتو : از خارج  ـ  ساگاری : عقب نشینی  ـ  سیزا : نشستن به حالت دو زانو  ـ  سن : حمله  ـ  سان کای : سه مرتبه  ـ  سوکی : ضربه مستقیم  ـ  شین ذن : سمبل حقیقت  ـ  شور ره : قویتر و سریع تر کار کنید  ـ  شووادو : چمباتمه زدن  ـ  کمیته ـ مبارزه  ـ  کایتن : چرخیدن      ( دور زدن )  ـ  کیاراته : اعلام کیای  ـ  که کومی : نفوذی  ـ  کی کو : منقار پرنده  ـ  کیهون : پایه ( اصلی )  ـ  کیونو کاتا : کاتا های مربوط به کمر بند سیاه  ـ  که بانو شی : پای جمع شونده  ـ  کوتسو : خم  ـ   کی هون کومیته : مبارزه کلاسیک  ـ  کازو : رقم ( عدد ـ شمارش )  ـ  که آگه : بالا رونده  ـ  گونو : دفاع  ـ  گونوسن : دفاع و حمله  ـ  گامائه : گارد  ـ  گری : لگد  ـ  مای : جلو( موافق)  ـ  مواته : عقب گرد  ـ ماکسو : چشمها بسته  ـ  میگی گاوا : سمت راست  ـ  موگوری : انجام تکنیکهای بدون شمارش  ـ  نوگاری : یک طریقه تنفس  ـ  نانچاکو : یکی از ادوات رزمی  ـ  نی دان گری : حمله با پا از هوا  ـ  هیداری : چپ  ـ هیکی : عکس العمل  ـ هیداری گاوا : سمت چپ  ـ  یامه : تمام  ـ  یوکو : پهلو  ـ  یازومه : راحت باش  ـ  گی : لباس کاراته  ـ  گیاکو : مخالف  ـ  مورو : دوتایی  ـ  مواشی : دورانی  ـ  میگی : راست  ـ  ماکی وارا : وسیله ضربه زنی  ـ  میگی گاواته : دست راست  ـ  نامی آشی : دفاع شلاقی پا  ـ  نکو : گربه  ـ  نوری : برگشت به حالت اولیه  ـ وازا : تکنیک  ـ  هانتای : تعویض گارد  ـ  هیگی ته : دست عکس العمل  ـ  هیداری گاواته : دست چپ  ـ یوی : آماده  ـ  یودان شاه : دارنده کمربند سیاه  ـ  یوگوری : انجام تکنیکهای با شمارش .

پارمیدا
یکشنبه 28 شهریور 1395 23:33
کاراته خیلی ورزش خوبی است
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic