تبلیغات
空手道 گنابادرزم 空手道 - اسامی كاتاها در كاراته
Gonabadrazm

اسامی كاتاها در كاراته

نویسنده: رئیس انجمن جمعه 15 اردیبهشت 1385 ساعت 09:05 نظرات

اسامی كاتاها در كاراته

اسامی كاتاها در كاراته

پینان، هیان = فكر صلح آمیز

كوشانكو، كانكو = به آسمانن نگاه كن

نای هانچین = نبرد از پهلو، قدمهای پنهانی

سی شان، هانگتسو = 130 دست، نیم كره ماه

چین تو، گان كاكو = مبارزه در جهت شرق، مرغ ماهیخوار روی صخره

باسای = نفوذ به قلعه و دژ دشمن

جی ته، جوته = دست معبد، ده دست

روهای، می كیو = تصویری از ماهیخوار سفید(تصویری در آینه)

جیون = صدای معبد

نی سای شی = 24 قدم

وانشو، امپی = پرستوی در حال پرواز

اونسو = دست ابر، دست در ابرها

سوپارین پی = 108 ضربه، 108 قدم

گالری تصاویر