تبلیغات
空手道 گنابادرزم 空手道 - استاژ فنی کاراته 25اردیبهشت94 گناباد
Gonabadrazm

استاژ فنی کاراته 25اردیبهشت94 گناباد

نویسنده: رئیس انجمن یکشنبه 27 اردیبهشت 1394 ساعت 15:32 نظرات
استاژ فنی کاراته با حضور نماینده کیوکوشین استانهای خراسان شیهان کریمیان در سالن رزمی اداره ورزش و جوانان

گزارش تصویری در ادامه مطلبگالری تصاویر