تبلیغات
空手道 گنابادرزم 空手道 - تبریک
Gonabadrazm

تبریک

نویسنده: رئیس انجمن یکشنبه 1 شهریور 1394 ساعت 08:29 نظرات
ضمن تقدیر از زحمات بیدریغ سنسی امامی و عرض تبریک به سنسی رمضانی به جهت اخذ نمایندگی سبک شوتوکان ساساکی ها استانهای خراسان، روزهای روشنی را برای کاراته کاران فرزندان سرزمینمان آرزومندم. اوسگالری تصاویر