تبلیغات
空手道 گنابادرزم 空手道 - سبکهای کاراته
Gonabadrazm

سبکهای کاراته

نویسنده: رئیس انجمن جمعه 19 فروردین 1384 ساعت 09:04 نظرات
<:P:> 

<:P:>اسامی سبکهای کاراته زیر مجموعه فدراسیون کاراته

 

   برای آگاهی علاقه مندان به هنر رزمی كاراته اسامی سبكهای

 

   كاراته زیر مجموعه فدراسیون كاراته رو درج می كنم:

 

    1.  وادوكای
 

 2.  شوتوكان(ski)


 3
.  شیتوكای


 4.  تاپ كاراته


 5.  دای دوجوكو


 6.  كن شی كان


 7.  شوتوكان(jka)


 8.  كن شین كان


 9.  كان ذن ریو


 10. شیتوریو سنتی


 11. شین ذن


 12. سی دو كان


 13. وادوریو


 14. انشین


 15. سمی شین كای


 16. گوجوریو


 17. گوجوكای


 18. كیوكوشین


 19. ایشین ریو


 20. شی دو كان


 21. كیك بوكسینگ


 22. فول كنتاكت


 23. كوك سول وان


 24. كن دو


 25. آیكیدو


 

 

گالری تصاویر