جمعه 4 خرداد 1386

توصیه ‏های لازم برای مبارزه

   نوشته شده توسط: رئیس انجمن    نوع مطلب :کومیته و مبارزه ،

توصیه ‏های لازم برای مبارزه

توصیه ‏های لازم برای مبارزه
1- آماده بودن صد در صد بدن:
شما زمانی می‏توانید به مبارزه بپردازید كه بدنی آماده داشته باشید وبدن‏شما آماده نخواهد شد مگر اینكه تمرینات سخت ومداومی داشته باشیدواین تمرینات سخت ومداوم علاقه وپشتكار می‏خواهد. همیشه ودر همه‏حال باید با سستی وتنبلی فرسنگها فاصله داشته باشید.
2- تمركز فكر:
شما وقتی وارد رینگ مبارزه می‏شوید باید تمام فكرتان را جمع كرده وفقط به مبارزه وحریف فكر كنید، در ضمن وقتی وارد رینگ شدید باید اراده قوی‏داشته باشید وهمیشه به خودتان تلقین كنید كه (من حریف را شكست‏خواهم داد) شما طوری در مبارزه عمل كنید كه حریف از هیبت شما بترسدودست وپایش را گم كند ، البته منظور بنده این نیست كه حریف را كوچك‏بشمارید بلكه منظور بنده اینست كه قویتر از او ظاهر شوید ومقام حواستان‏را جمع كنید چون شما مقابل جسمی بیجان نایستاده‏اید بلكه كسی كه درمقابل شماست یك رزمی كار است، فكر می‏كند وجسمی آماده دارد وامكان‏این هست كه از یك لحظه غفلت شما استفاده كرده وشما را نقش زمین كند.
3- سرعت عمل:
شما باید یاد بگیرید كه سرعت وقدرت را با هم منسجم سازید تا چنان ضربه‏هایی به حریفتان وارد كنید كه گویا با پتك بر سرو بدن او می‏كوبید وسرعت‏باید چنان باشد كه گویا شبح است نه سرعت یك دست ویا پا.
4- رقص پا:
شما باید در مبارزه چنان عمل كنید كه گویا مانند كشتی هستید در یك دریای‏طوفانی ومتلاطم. شما با تغییر دادن مكان وموقعیت خود، مهلت ضربه زدن‏را از حریف سلب می‏كنید شما با رقص پا لحظه‏ای در سمت راست‏ولحظه‏ای در سمت چپ ولحظه‏ای هم بصورت دائره‏ای دور حریف‏بچرخید تا با این عمل حریفان خود را گیج كرده وضربه‏های سرنوشت سازرا به آنها وارد آورید.
5- كیاب (جیغ كشیدن):
كیاب یعنی دادن هوای ششها به بیرون همراه با صدا در موقع زدن ضربه. این‏عمل سه خاصیت مفید وكارساز دارد ، یكی: قدرت را بیشتر می‏سازد, دوم: ‏اینكه حواس حریف را پرت نموده, سوم: اینكه ترس در وجودش رخنه‏می‏كند واینها باعث می‏شود كه شما موقعیت ضربه زدن به حریف را پیداكنید.
6- ضربه زدن به قسمتهای حساس بدن حریف:
شما باید از ضربه زدن بیهوده جداً بپرهیزید چون نه فقط به حریف ‏نمی‏خورد بلكه باعث می‏گردد كه شما زودتر از معمول خسته شوید پس‏چنان باید عمل كنید كه هر ضربه‏ای را كه به سمت حریف پرتاب می‏كنید باید به هدف مورد نظر بخورد، یعنی به جای صد ضربه بیهوده سعی كنید ازیك ضربه حساب شده وكاری استفاده كنید وبه بدن حریف وارد كنید كه درغیر اینصورت مبارزه شما طولانی وبی فایده خواهد بود خلاصه اینكه اگرضربه‏ای كه می‏خواهید اجرا كنید صد در صد مطمئن نیستید به حریف ‏بخورد به هیچ وجه آنرا اجرا نكنید حتی اگر نیم در صد شك داشته باشید.
7- مبارزه با تمام قدرت:
شما برای اینكه بتوانید حریفان خود در ثانیه‏های اول شكست دهید بایدچنان با قدرت وسرعت مبارزه كنید كه انگار آن حریف دشمن واقعی‏شماست، در ضمن هیچ وقت در مبارزه نگذارید احساسات عاطفی بر مغزشما غلبه كنند در اینصورت شكست شما حتمی خواهد بود.
خلاصه اینكه در مبارزه به هیچ كسی رحم نكنید حتی اگر..!
ضمناً، هدف یك جنگجو پیروز شدن است نه شكست خوردن، پس برای ‏پیروز شدن باید از تمامی امكانات خود بهره گیرید وحریفانتان را از پای دربیاورید؟
 بهترین روشهای مبارزه
1- اگر وارد رینگ مبارزه شدید اول باید خونسردی خود را به هر نحوی كه‏شده حفظ كنید.
2- بعد از اینكه مبارزه شروع شد به هیچ وجه ضربه‏های بیهوده نزنید.
3- راند اول را برای گرم كردن بدن خودتان بكار بگیرید یعنی در راند اول ازقدرت خودتان برای شكست دادن حریف استفاده نكنید فقط زمانی ضربه‏بزنید كه فرصتی دارید وصد در صد مطمئن هستید كه به حریف می‏خورد درآن وقت ضربه را با خیال آسوده و با تمام قدرت بر روی حریف بكوبید.
4- اول باید ببینید حریف شما بیشتر از دستهایش استفاده می‏كند یا پاهایش،واگر از دستهایش استفاده می‏كند باید ببینید از كدام تكنیكها بیشتر استفاده‏می‏كند وكدام دست او قویتر است فرضاً ، اگر دست راست او قویتر باشدشما باید در هنگام مبارزه بیشتر بطرف دست راست او بروید در كنار دست‏راست او باشید تا فرصتی برای ضربه زدن به شما را نداشته باشد واگرخواست با دست چپ ضربه بزند به او اجازه بدهید زیرا دست دیگر اوچنان قدرتی نخواهد داشت واگر حریف از پاهایش استفاده می‏كند باز هم‏باید ببینید كه كدام پای او قویتر است. اگر فرضاً پای راست او قویتر است‏شما در هنگام مبارزه بیشتر بطرف پای راست او بروید یعنی در كنار پایی‏راست او باشید تا فرصتی برای ضربه زدن به شما را نداشته باشد واگرخواست با پای چپ ضربه بزند اجازه بدهید كه ضربه‏اش را بزند برای اینكه‏پای دیگر او قدرت چندانی ندارد.
5- اگر حریفتان در مبارزه از دستهایش بیشتر از پاهایش استفاده می‏كند وضربه‏های دست او قوی هستند شما باید بر عكس او عمل كنید یعنی باید از دور واز پاهای خودتان استفاده كنید واصلاً نگذارید كه حریف به شمانزدیك شود.
6- اگر حریفتان در مبارزه از پاهایش بیشتر از دستهایش استفاده می‏كندوضربه‏های پای او قوی هستند شما باز هم باید بر عكس وی عمل كنید یعنی باید از نزدیك و از دستهایتان استفاده كنید وبه هیچ وجه از او دورنشوید ونگذارید از شما فاصله بگیرد.
7- اگر حریف شما هم از دستهایش وهم از پاهایش به نحو احسن وبه خوبی‏استفاده می‏كند شما باید ببینید نقاط ضعف او كجاست سپس به همان جا باتمام قدرت ضربه بزنید.
8- اگر حریف شما قد بلند باشد شما باید بیشتر به كشاله ران، پهلوی راست،زانوها وبه فك تحتانی او ضربه بزنید برای اینكه افراد قد بلند در مناطقی كه‏ذكر شده ضعف زیادی دارند وشما با ضربه زدن به همین مناطق حساس‏ونقاط ضعف به آسانی می‏توانید حریفان قد بلند خود را شكست دهید.
9- اگر حریف شما تقریباً چاق باشد، بهترین راه شكست دادن او اینست كه‏ اولاً او را خسته كنید ثانیاً بیشتر ضرباتی كه اجرا می‏كنید به قسمتهای شكم،صورت وبر بازوهای او باشد.
10- اگر با حریفی روبرو شدید كه از نظر تكنیك وتاكتیك وهم از نظر هوش‏وذكاوت از بهره بالایی برخوردار باشد بهترین راه شكست دادن :
الف- گول زدن اوست
یعنی وقتی می‏خواهید به پاهایش ضربه بزنید به صورت او نگاه كنید واگرمی‏خواهید به صورت او ضربه بزنید به پاهایش نگاه كنید واگر این روش‏كارساز نبود به ترفند دوم دست می‏زنیم .
ب- از احساسات عاطفی وحماقت‏او استفاده كنیم
از این احساسات وحماقت كه در عرض چند ثانیه بوجود می‏آید به ضرر اواستفاده كنید در این روش ثانیه‏ها نقش بسزائی دارند.
شما باید به این صورت عمل كنید كه وقتی حریف به شما ضربه‏ای زد فرقی‏نمی‏كند كه چه ضربه‏ای باشد وقتی ضربه‏اش به شما اصابت كرد شما بایدبه او بفهمانید كه دیگر قادر نیستید به مبارزه ادامه دهید در چنین موقعی‏حریفتان یا با حماقت تمام به سمت شما حمله خواهد كرد یا اینكه‏احساسات عاطفی او نمی‏گذارند كه حمله كند ودلش برایتان می‏سوزدومبارزه را متوقف می‏كند ، در این دو حالت اگر بتوانید از آنها به نحو احسن‏استفاده كنید، مبارزه را به نفع خودتان تمام خواهید كرد.
توضیح بیشتر:
حریف وقتی شما را آسیب دیده می‏پندارد و می‏خواهد به شما حمله كند دیگر به هیچ وجه از مغزش استفاده نمی‏كند وبا گاردی باز به سمت شما حمله می‏كند تا شما را از پای درآورد كه به این حالت حماقت تمام عیارمی‏گویند وخلاصه وقتی با این توصیفات به شما حمله كرد بهترین كاری كه‏می ‏توانید بكنید تا مبارزه به نفع شما تمام شود اینست كه وقتی حریف كاملاًبه شما نزدیك شد ، با تمام قدرت بر روی شكم یا زانوی او ضربه كاری‏بزنید.
اگر حریف مبارزه را بخاطر اینكه دلش برای شما سوخت متوقف كند،شما باید بدون اتلاف حتی یك ثانیه وبلافاصله به سمت او حمله‏ور شویدوبا تمام قدرت بر روی صورت ، شكم، زانو یا كشاله ران او ضربه بزنید ومطمئن باشید ، این مبارزه به نفع شما به پایان خواهد رسید.
( در توضیحات قسمت الف ) حالت حماقت تمام گفته شد .
( ودر قسمت ب ) تسلط احساسات وعواطف بر حریف بیان شد .


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic