تبلیغات
空手道 گنابادرزم 空手道 - ذن
Gonabadrazm

ذن

نویسنده: رئیس انجمن شنبه 27 فروردین 1384 ساعت 10:04 نظرات

ذن

 

ذن یعنی مرز ناشناخته آدمی و نفوذ بر برد افكار انسانی. مفهوم ذن به معنای اندیشیدن، در بحر تفكر غوطه ور شدن، درست نفس كشیدن و فعالیت جسمی تناسب داشتن بمنظور كوشش در راه زیستن و به آرامش و روشن بینی رسیدن است. ذن یعنی بازگشت به بهترین حالات فیزیولوژیك انسان چون معتقدیم كه (روح و روان)جز فیزیولوژی دستگاه عصبی مركزی چیز دیگری نمی باشد، بر اساس این نظریه فرد در راه ذن می كوشد كه با توسل به اصول ویژه آن به بهترین حالات فیزیولوژیك جسم خود مراجعت كند.

گالری تصاویر