تبلیغات
空手道 گنابادرزم 空手道 - حس ششم
Gonabadrazm

حس ششم

نویسنده: رئیس انجمن شنبه 27 فروردین 1384 ساعت 10:04 نظرات
<:P:>بعضی از هنرمندان رزمی به درجه ای از آگاهی می رسند كه حاكی از حس ششم است. در این مرحله، هنرمند بطور كامل با محیط در هم می آمیزد. این مرحله، آرمان هر شخص تمرین كنده ذن است. این حس، در فرد آرامشو بی قیدی نسبت به محیط ایجاد می كند، و حتی این حالات در موقعیتهای تهدید كننده وقتی كه واكنشهاییاز قبیل ترس و یا خشم پاسخهای طبیعی به نظر می آیند، نیز كاملا مشهود است.

حس ششم

بعضی از هنرمندان رزمی به درجه ای از آگاهی می رسند كه حاكی از حس ششم است. در این مرحله، هنرمند بطور كامل با محیط در هم می آمیزد. این مرحله، آرمان هر شخص تمرین كنده ذن است. این حس، در فرد آرامشو بی قیدی نسبت به محیط ایجاد می كند، و حتی این حالات در موقعیتهای تهدید كننده وقتی كه واكنشهاییاز قبیل ترس و یا خشم پاسخهای طبیعی به نظر می آیند، نیز كاملا مشهود است.
یك هنرمند ماهر رزمی به علت آموخته های خود به روش شخصی خود در برابر عوامل مختلف عكس العمل نشان نمی دهد، بلكه تقریبا مانند قانون طبیعت عمل می كند. به دنبال رعد و برق و بر اثر وزش باد درختان خم می شوند؛ همچنین به دنبال حمله، عكس العمل صورت می گیرد و (آن) اتفاق می افتد.
در فیلم كلاسیك ژاپنی به نام هفت سامورایی، چند سامورایی بیكار در یك آزمایش شمشیر بازی شركت می كنند.
در داخل راهرو یك ساختمان، جایی كه وارد شمونده بناچار بایستی از آنجا بگذرد، كدخدای یك ده مرد جوانی را پنهان كرده است و قبل از اینوكه هر سامورایی بخواهد قدم بر آستانه در بگذارد، مرد جوان بایستی ضربه ای غیر منتظره بوسیله چماق بر سر او وارد آورد و پاسخ جنگجو را مد نظر قرار دهد.
اولین شمشیرزن وارد می شود، ضربه ای به سرش می خورد و تحمل بقیه ضربه ها را ندارد. دومین نفر از زیر
ضربه جاخالی می دهد و خود ضربه ای بر ضارب وارد می سازد، ولی به علت نشان دادن واكنش از روی خشم
بی صلاحیت شناخته می شود. سومین سامورایی حضور دشمن را در داخل ساختمان احساس می كند، آهسته قدم به آستانه در می نهد و به شخصی كه در داخل راهرو پنهان شده است، هشدار می دهد كه سعی نكند به او حقه بزند. او با این عمل خود ثابت می كند كه از حس ششم برخوردار است، یعنی همان چیزی كه كدخدای ده بدنبال آن بود.

گالری تصاویر