تبلیغات
空手道 گنابادرزم 空手道 - مطالب شهریور 1394
Gonabadrazm

آزمون کیوکوشین

نویسنده: رئیس انجمن شنبه 7 شهریور 1394 ساعت 16:37 نظرات
به جهت سوالهای مکرر هنرجویان عزیز و هماهنگی بین مربیان گرانقدر کیوکوشین موارد کاتای هر یک از درجات را جداگانه ذکر نموده و فرم امتیازدهی موارد آزمون را در ادامه مطلب قرار دادیم. باشد که مورد توجه قرار گیرد. ادامه مطلب

تبریک

نویسنده: رئیس انجمن یکشنبه 1 شهریور 1394 ساعت 09:29 نظرات
ضمن تقدیر از زحمات بیدریغ سنسی امامی و عرض تبریک به سنسی رمضانی به جهت اخذ نمایندگی سبک شوتوکان ساساکی ها استانهای خراسان، روزهای روشنی را برای کاراته کاران فرزندان سرزمینمان آرزومندم. اوس

ادامه مطلب

گالری تصاویر