تبلیغات
空手道 گنابادرزم 空手道 - مطالب آزمون ها
Gonabadrazm

موارد آزمون کمربند مشکی دان 2، سبک شوتوکان کاراته

نویسنده: دبیر انجمن شنبه 11 خرداد 1392 ساعت 00:00 نظرات
2
انتظار میرود کاراته کا (هنرجوی کاراته) هنگام قرار گرفتن در درجه دان 2 (کمربند مشکی) ، تا مرحله آماده شدن برای آزمون کمربند مشکی دان 3، با تکنیکها و ضرباتی که ذیلاً ذکر میکنیم آشنا بوده و به خوبی آنها را اجرا، درک و ادا نماید : ادامه مطلب

موارد آزمون کمربند مشکی دان1، سبک شوتوکان کاراته

نویسنده: دبیر انجمن شنبه 11 خرداد 1392 ساعت 00:00 نظرات
کمربند مشکی کاراته1
انتظار میرود کاراته کا (هنرجوی کاراته) هنگام قرار گرفتن در درجه دان 1 (کمربند مشکی) ، تا مرحله آماده شدن برای آزمون کمربند مشکی دان 2، با تکنیکها و ضرباتی که ذیلاً ذکر میکنیم آشنا بوده و به خوبی آنها را اجرا، درک و ادا نماید : ادامه مطلب

موارد آزمون کمربند قهوه ای، سبک شوتوکان کاراته

نویسنده: دبیر انجمن شنبه 11 خرداد 1392 ساعت 00:00 نظرات
کمربند قهوه ای کاراته
انتظار میرود کاراته کا (هنرجوی کاراته) هنگام قرار گرفتن در درجه کیو 3 (کمربند قهوه ای) ، تا مرحله آماده شدن برای آزمون کمربند مشکی دان 1، با تکنیکها و ضرباتی که ذیلاً ذکر میکنیم آشنا بوده و به خوبی آنها را اجرا، درک و ادا نماید :
ادامه مطلب
تعداد کل صفحات: 6

گالری تصاویر