تبلیغات
空手道 گنابادرزم 空手道 - مطالب آزمون ها
Gonabadrazm

موارد آزمون کمربند بنفش، سبک شوتوکان کاراته

نویسنده: دبیر انجمن شنبه 11 خرداد 1392 ساعت 00:00 نظرات
کمربند بنفش کاراته
انتظار میرود کاراته کا (هنرجوی کاراته) هنگام قرار گرفتن در درجه کیو 5 (کمربند بنفش) ، تا مرحله آماده شدن برای آزمون کمربند قهوه ای، با تکنیکها و ضرباتی که ذیلاً ذکر میکنیم آشنا بوده و به خوبی آنها را اجرا، درک و ادا نماید :
ادامه مطلب

موارد آزمون کمربند آبی، سبک شوتوکان کاراته

نویسنده: دبیر انجمن شنبه 11 خرداد 1392 ساعت 00:00 نظرات
کمربند آبی کاراته
انتظار میرود کاراته کا (هنرجوی کاراته) هنگام قرار گرفتن در درجه کیو6  (کمربند آبی) ، تا مرحله آماده شدن برای آزمون کمربند بنفش، با تکنیکها و ضرباتی که ذیلاً
ذکر میکنیم آشنا بوده و به خوبی آنها را اجرا، درک و ادا نماید :
ادامه مطلب

موارد آزمون کمربند سبز، سبک شوتوکان کاراته

نویسنده: دبیر انجمن شنبه 11 خرداد 1392 ساعت 00:00 نظرات
کمربند سبز کاراته
انتظار میرود کاراته کا (هنرجوی کاراته) هنگام قرار گرفتن در درجه کیو 7 (کمربند سبز) ، تا مرحله آماده شدن برای آزمون کمربند آبی، با تکنیکها و ضرباتی که ذیلاً
ذکر میکنیم آشنا بوده و به خوبی آنها را اجرا، درک و ادا نماید : ادامه مطلب
تعداد کل صفحات: 6

گالری تصاویر