تبلیغات
空手道 گنابادرزم 空手道 - مطالب آزمون ها
Gonabadrazm

موارد آزمون کمربند نارنجی، سبک شوتوکان کاراته

نویسنده: دبیر انجمن شنبه 11 خرداد 1392 ساعت 00:00 نظرات
کمربند نارنجی کاراته
انتظار میرود کاراته کا (هنرجوی کاراته) هنگام قرار گرفتن در درجه کیو 8 (کمربند نارنجی) ، تا مرحله آماده شدن برای آزمون کمربند سبز، با تکنیکها و ضرباتی که ذیلاً ذکر میکنیم آشنا بوده و به خوبی آنها را اجرا، درک و ادا نماید : ادامه مطلب

موارد آزمون کمربند زرد، سبک شوتوکان کاراته

نویسنده: دبیر انجمن شنبه 11 خرداد 1392 ساعت 00:00 نظرات
کمربند زرد کاراته

انتظار میرود کاراته کا (هنرجوی کاراته) هنگام قرار گرفتن در درجه کیو 9 (کمربند زرد) ، تا مرحله آماده شدن برای آزمون کمربند نارنجی، با تکنیکها و ضرباتی که ذیلاً ذکر میکنیم آشنا بوده و به خوبی آنها را اجرا، درک و ادا نماید :
ادامه مطلب

موارد آزمون کمربند سفید، سبک شوتوکان کاراته

نویسنده: دبیر انجمن شنبه 11 خرداد 1392 ساعت 00:00 نظرات
کمربند سفید کاراته

انتظار میرود کاراته کا (هنرجوی کاراته) در ابتدای کار و قرار گرفتن در درجه کیو 10(کمربند سفید) ، تا مرحله آماده شدن برای آزمون کمربند زرد، با معانی و اصتلاحاتی که ذیلاً ذکر میکنیم آشنا بوده و به خوبی آنها را اجرا، درک و ادا نماید :
ادامه مطلب
تعداد کل صفحات: 6

گالری تصاویر