تبلیغات
空手道 گنابادرزم 空手道 - مطالب کلیپ کاتا شوتوکان
Gonabadrazm

بونکای کاتای هیان یوندان - سبک شوتوکان

نویسنده: دبیر انجمن سه شنبه 23 آبان 1391 ساعت 23:48 نظرات
هیان یوندان

اجرای کاتای هیان یوندان - سبک شوتوکان به همراه بونکای توسط سنسی "دیدیر لوپو" دان 5 و سنسی "نازی اسلون" دان 4 از فرانسه.

جهت مشاهده ی کلیپ به ادامه ی مطلب مراجعه فرمائید
ادامه مطلب

بونکای کاتای هیان ساندان شوتوکان

نویسنده: دبیر انجمن سه شنبه 23 آبان 1391 ساعت 18:13 نظرات
هیان ساندان

اجرای کاتای هیان ساندان (کمربند سبز) - سبک شوتوکان به همراه بونکای توسط سنسی "دیدیر لوپو" دان 5 ! و سنسی "نازی اسلون" دان 4 ! از فرانسه.

جهت مشاهده ی کلیپ به ادامه ی مطلب مراجعه فرمائید
ادامه مطلب

بونکای کاتای هیان نیدان سبک شوتوکان

نویسنده: دبیر انجمن سه شنبه 23 آبان 1391 ساعت 18:02 نظرات
هیان نیدان

اجرای کاتای هیان نیدان(کمربند نارنجی) - سبک شوتوکان به همراه بونکای توسط سنسی "دیدیر لوپو" دان 5 و سنسی "نازی اسلون" دان 4 از فرانسه.

جهت مشاهده ی کلیپ به ادامه ی مطلب مراجعه فرمائید.

ادامه مطلب
تعداد کل صفحات: 8

گالری تصاویر