تبلیغات
空手道 گنابادرزم 空手道 - مطالب کلیپ کاتا شوتوکان
Gonabadrazm

کاتای تکی شودان - کمربند قهوه ای

نویسنده: دبیر انجمن چهارشنبه 15 شهریور 1391 ساعت 02:25 نظرات
[http://www.aparat.com/v/67cec0a8d13495f88815b5e1bc71a687286920]

کاتای هیان گودان - کمربند بنفش

نویسنده: دبیر انجمن چهارشنبه 15 شهریور 1391 ساعت 02:24 نظرات
[http://www.aparat.com/v/67cec0a8d13495f88815b5e1bc71a687286920]

کاتای هیان یوندان - کمربند آبی

نویسنده: دبیر انجمن چهارشنبه 15 شهریور 1391 ساعت 02:23 نظرات
[http://www.aparat.com/v/a007b8a130d0380920511c3b1ff5f9b5286916]
تعداد کل صفحات: 8

گالری تصاویر