تبلیغات
空手道 گنابادرزم 空手道 - مطالب کلیپ کاتا شوتوکان
Gonabadrazm

کاتای هیان ساندان - کمربند سبز

نویسنده: دبیر انجمن چهارشنبه 15 شهریور 1391 ساعت 02:18 نظرات
[http://www.aparat.com/v/4db03cb83e83692d06d056175d0e27ce286914]

کاتای هیان نیدان - کمربند نارنجی

نویسنده: دبیر انجمن چهارشنبه 15 شهریور 1391 ساعت 02:15 نظرات
[http://www.aparat.com/v/85b775ee7e4eefab58a90fafeeb445ff286739]

کاتای هیان شودان - کمربند زرد

نویسنده: دبیر انجمن چهارشنبه 15 شهریور 1391 ساعت 02:13 نظرات
[http://www.aparat.com/v/75831fc26aae813c290572b151771eb3286738]
تعداد کل صفحات: 8

گالری تصاویر