شنبه 24 تیر 1396

ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ

   نوشته شده توسط: رئیس انجمن    نوع مطلب :پزشکی رزمی ،

به منظور اطلاع بیشتر از خواص گیاهان و جایگزینی حد الامکان بیشتر آنها بجای قرصها و داروهای ویتامین، درج این مطلب ضروری به نظر آمد


ادامه مطلب

چهارشنبه 21 تیر 1396

عرقیات مفید برای ورزشکاران

   نوشته شده توسط: رئیس انجمن    نوع مطلب :پزشکی رزمی ،

ﺗأﺛﯿﺮات ﻋﺮﻗﯿﺎت ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﺎﻟﺐ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ورزشکاران در ﻣﻮرد آن اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ، ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻧﻮع ﻋﺮﻗﯿﺎت در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎ و دوره ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻼﻣﺘﯽ و رﻓﻊ ﻣﻀﺎرب ﺣﺎﺻﻞ ار ﻣﺼﺮف ﮐﺮدن ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ ﻣﯿﺸﻮد. ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻓﻮاﯾﺪ ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪادادی را ﺑﯿﺎن ﻣﯿﮑﻨﯿم.


ادامه مطلب

چهارشنبه 16 مرداد 1392

شناخت آسیب های بدنی در ورزش رزمی

   نوشته شده توسط: دبیر انجمن    نوع مطلب :پزشکی رزمی ،


آسیب در کاراته

آ
سیبهای ناشی از ورزش رزمی


ویرایش  : دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه


در تمامی مطالعات انجام شده ، شایعترین آسیب های ناشی از ورزشهای رزمی در اندامها به صورت خونمردگی ، پیچ خوردگی و کشیدگی بوده اند. آسیب های ارتو پدیک ناشی از ضربه های مستقیم ، تکرار زیاد حرکات و مانورهای بالستیک و چرخشی می باشند. موارد شدید آسیب مثل پارگی احشاء ، فلج و ضرببه مغزی هم مشاهده شده اند.

 


ادامه مطلب

دوشنبه 13 آذر 1391

فایل pdf آسیب های شایع در كاراته

   نوشته شده توسط: دبیر انجمن    نوع مطلب :پزشکی رزمی ،


در این پست فایل pdf مقاله ی "ایمنی در ورزش : كمكهای اولیه و آشنایی با آسیب های شایع در هنر رزمی كاراته" ، تهیه و گردآوری شده توسط  کمیته آموزش و تحقیق فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران را در اختیار علاقه مندان قرار میدهیم.

دریافت فایل از لینك زیر

دانلود


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic