تبلیغات
空手道 گنابادرزم 空手道 - مطالب کاتا و فرم
Gonabadrazm

نمونه ای از تمرینات کیهون در کیوکوشین

نویسنده: رئیس انجمن یکشنبه 19 دی 1395 ساعت 11:39 نظرات
نمونه ای از تمرینات کیهون در کیوکوشین
ادامه مطلب

كیهونوكاتا (تكنیكهای زنجیره ای) در کیوکوشین کاراته

نویسنده: رئیس انجمن یکشنبه 19 دی 1395 ساعت 11:37 نظرات
كیهونوكاتا (تكنیكهای زنجیره ای) در کیوکوشین کاراته
چند نمونه از تمرینات كی هو نو كاتا به تفکیک رده کمربند
ادامه مطلب

بونكای كاتا چیست؟

نویسنده: رئیس انجمن شنبه 18 دی 1395 ساعت 12:48 نظرات

بونكای كاتا چیست؟

 (بونكای عبارت است از فهم و درك كاربرد عملی تكنیك های كاتا) ادامه مطلب
تعداد کل صفحات: 5

گالری تصاویر