تبلیغات
空手道 گنابادرزم 空手道 - مطالب کاتا و فرم
Gonabadrazm

مسیر کاتای تکی شودان به همراه نام ضربات و تکنیکها

نویسنده: دبیر انجمن پنجشنبه 16 شهریور 1391 ساعت 12:35 نظرات

فراگیری کاتای تکی شودان برای اخذ کمربند قهوه ای و ارتقا به رده ی کیو ۳ - ۲ و ۱ الزامی می باشد. در این پست هنرجو میتواند با دنبال کردن مسیر کاتای تکی شودان ، در فراگیری آن راحت تر بوده و ضمن آشنایی با چگونگی اجرای کاتا ، با نام تکنیک هایی که به رده ی وی مربوط است آشنا و آنها را فرا بگیرد.

در این رده انتظار میرود هنر جو تمام تکنیک هایی را که در گذشته آموخته است، بتواند به نحو احسن اجرا نماید.

ادامه مطلب

مسیر کاتای هیان گودان به همراه نام ضربات و تکنیک ها

نویسنده: دبیر انجمن پنجشنبه 16 شهریور 1391 ساعت 12:25 نظرات

 

فراگیری کاتای هیان گودان برای اخذ کمربند بنفش و ارتقا به رده ی کیو ۴ الزامی می باشد. در این پست هنرجو میتواند با دنبال کردن مسیر کاتای هیان گودان ، در فراگیری آن راحت تر بوده و ضمن آشنایی با چگونگی اجرای کاتا ، با نام تکنیک هایی که به رده ی وی مربوط است آشنا و آنها را فرا بگیرد.

به ادامه مطلب مراجعه فرمائید

ادامه مطلب

مسیر کاتای هیان یوندان به همراه نام ضربات و تکنیکها

نویسنده: دبیر انجمن پنجشنبه 16 شهریور 1391 ساعت 12:15 نظرات

 

فراگیری کاتای هیان یوندان برای اخذ کمربند آبی و ارتقا به رده ی کیو ۵ الزامی می باشد. در این پست هنرجو میتواند با دنبال کردن مسیر کاتای هیان یوندان ، در فراگیری آن راحت تر بوده و ضمن آشنایی با چگونگی اجرای کاتا ، با نام تکنیک هایی که به رده ی وی مربوط است آشنا و آنها را فرا بگیرد.

به ادامه مطلب مراجعه فرمائید

ادامه مطلب
تعداد کل صفحات: 5

گالری تصاویر