تبلیغات
空手道 گنابادرزم 空手道 - مطالب کاتا و فرم
Gonabadrazm

مسیر کاتای هیان ساندان به همراه نام ضربات و تکنیک ها

نویسنده: دبیر انجمن پنجشنبه 16 شهریور 1391 ساعت 12:13 نظرات

 

فراگیری کاتای هیان ساندان برای اخذ کمربند سبز و ارتقا به رده ی کیو ۶ الزامی می باشد. در این پست هنرجو میتواند با دنبال کردن مسیر کاتای هیان ساندان ، در فراگیری آن راحت تر بوده و ضمن آشنایی با چگونگی اجرای کاتا ، با نام تکنیک هایی که به رده ی وی مربوط است آشنا و آنها را فرا بگیرد.

به ادامه مطلب مراجعه فرمائید

ادامه مطلب

مسیر کاتای هیان نیدان به همراه نام تکنیک ها

نویسنده: دبیر انجمن پنجشنبه 16 شهریور 1391 ساعت 12:03 نظرات

 

فراگیری کاتای هیان نیدان برای اخذ کمربند نارنجی و ارتقا به رده ی کیو ۷ الزامی می باشد. در این پست هنرجو میتواند با دنبال کردن مسیر کاتای هیان نیدان ، در فراگیری آن راحت تر بوده و ضمن آشنایی با چگونگی اجرای کاتا ، با نام تکنیک هایی که به رده ی وی مربوط است آشنا و آنها را فرا بگیرد.

به ادامه مطلب مراجعه فرمائید

 

ادامه مطلب

مسیر کاتای هیان شودان همراه با نام ضربات و تکنیک ها

نویسنده: دبیر انجمن پنجشنبه 16 شهریور 1391 ساعت 11:30 نظرات

در این پست هنرجو میتواند با دنبال کردن مسیر کاتای هیان شودان، در فراگیری آن راحت تر بوده و ضمن آشنایی با چگونگی اجرای کاتا ، با نام تکنیک هایی که به رده ی وی مربوط است آشنا و آنها را فرا بگیرد.

فراگیری این کاتا برای آزمون کمربند زرد و ارتقا به درجه کیو ۸ الزامی میباشد.

به ادامه مطلب مراجعه فرمائید

ادامه مطلب
تعداد کل صفحات: 5

گالری تصاویر