تبلیغات
空手道 گنابادرزم 空手道 - مطالب کاتا و فرم
Gonabadrazm

اسامی كاتاها در كاراته

نویسنده: رئیس انجمن جمعه 15 اردیبهشت 1385 ساعت 09:05 نظرات

اسامی كاتاها در كاراته

(( توضیحات بیشتر در مورد این مطلب ))

فدراسیون جهانی و كاتاهای كاراته

نویسنده: رئیس انجمن جمعه 15 اردیبهشت 1385 ساعت 09:05 نظرات

فدراسیون جهانی كاراته موسوم به w.k.f در ارتباط با آخرین تغییرات اعمال شده اسامی كاتاهای اجباری و كاتاهای بزرگ چهار سبك اصلی كاراته جهان را به شرح ذیل معرفی كرده است:

(( توضیحات بیشتر در مورد این مطلب ))

كاتا

نویسنده: رئیس انجمن جمعه 15 اردیبهشت 1385 ساعت 09:05 نظرات

تكنیكهای كاراته شامل بسیاری از سر یعتر ین و موثر ترین ر وشهای دفاعی و ضد حمله ای  در مقابل حریف می شود.
 كاتا از حالات اصلی پا - حركات، ضربات، ضد حملات و دفاعها تشكیل می شود كه به عملیات پیشرفته تری نظیر: چرخش، گریز، تركیب حمله و دفاع قفل كردن، پرتاب و تظاهر به حمله متصل می شود.

(( توضیحات بیشتر در مورد این مطلب ))
تعداد کل صفحات: 5

گالری تصاویر